Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Send os historier til Ø-posten

Kender du en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten 2024:

  • Deadline 15. februar – udkommer 13. marts
  • Deadline 15. maj – udkommer 20. juni
  • Deadline 15. august – udkommer 18. september
  • Deadline 15. november – udkommer 16. december

Annoncer

Deadlines for annoncer er de samme som for øvrigt indhold.
Se priser og formater for annoncer her:
Priser og formater

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 156

I dette nummer kan du blandt andet læse om arrangementer i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum, Ø-støttemidler uddelt i første runde 2014 og meget mere.

Ø-Posten nr. 155

I dette nummer kan du blandt andet læse om Femøs kunstnerbænke, Feriemesse i Bella Centeret og EU kandidaters syn på småøer.

Jubilæumstillæg

Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår.

Ø-Posten nr. 154

I dette nummer kan du læse om årets repræsentantskabsmøde i november, kommunalvalg på småøerne, nyt liv på Lyø skole og meget andet.

Ø-Posten nr. 153

I dette nummer kan du bland andet læse om årsmødet i den europæiske småø-organisation ESIN, Ministerbesøg på Omø og ny fordeling af færgemidlerne (§20-midler).

Ø-Posten nr. 152

I dette nummer kan du læse om de tre nye foldere med cykelkort for småøerne, om Ø-sammenslutningens nye målsætningsprogram og om Anholts skoleudveksling med Grønland - og meget mere.

Ø-Posten nr. 151

Læs om isbådssejlads, seminar om målsætningsprogram på Femø, socialt iværksætteri på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 150

Julenumeret af Ø-posten byder på historie om ø-lejrskole, kulturnat i København, repræsentantskabsmøde 2012 og meget mere.

Ø-Posten nr. 149

I dette nummer kan du læse om Folketingets udvalgs tur til Limfjordsøerne, øspecialiteter og kulinariske oplevelser, de europæiske småøers årsmøde, seminar for bestyrelsesmedlemmer på Mandø og meget mere.

Ø-Posten nr. 148

I sommer-nummeret af Ø-posten kan du læse om forårets ø-dage, om årets generalforsamling på Agersø, om regentparrets ø-hop og meget mere.

Ø-Posten nr. 147

Maj-nummeret af Ø-posten er et temanummer om bosætning, der sætter fokus på ø-livet. Vi bringer et par tilflytterhistorier krydret med notitser fra småøerne om store og små begivenheder. Find småøerne på midteropslagets kort og læs om åben-ø dag på øerne.

Ø-Posten nr. 146

I årets første nummer af Ø-posten finder du en tilflytterhistorie fra Drejø og en invasion af spurveugler. Læs også om øerne i kommunerne, Tunø på Christiansborg, se hvilke projekter der fik støtte i 2011 - og meget andet.

Ø-Posten nr. 145

December nummeret af Ø-posten byder på tang, europæisk ungdomsudveksling og den traditionelle "Ø-runde" fra repræsentantskabsmødet. Se medlemmerne af det nye Folketingsudvalg for Småøer - og meget andet.

Ø-Posten nr. 144

I dette oktober-nummer kan der læses om skolesamarbjede i Irland, årsmøde i den europæiske ø-sammenslutning ESIN, øer på fødevaremarked i Sakskøbing, løb på småøerne og meget mere.

Ø-Posten nr. 143

I dette juli-nummer kan der læses om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Lyø, om Folketingstur på Tunø, irsk-dansk ø-møde på Fejø og meget mere.

Ø-Posten nr. 142

I dette udvidede maj-juni nummer har vi inviteret de politiske partier til at skrive om deres ø-politik, og der kan bl.a. også læses om opgradering af internet på de små øer, befolkningstal og meget mere.

Ø-Posten nr. 141

I dette marts-nummer kan der læses om ministeriets færgerapport, Strynø saft, kommunekonference, nationalparksdebat, og meget mere.

Ø-Posten nr. 140

Læs om årets repræsentantskabsmøde, småø-producenter i Japan, ny Venø-færge, irsk-dansk ø-samarbejde og meget mere.

Ø-Posten nr. 139

I dette nummer kan der bl.a. læses om europæisk ø-møde på Sejerø, folketingsbesøg på Drejø og Skarø, samt meget mere.

Ø-Posten nr. 138

I dette juli nummer kan man bl.a. læse om årets generalforsamling på Hjarnø, den nyeste befolkningsstatistik, om den fredede ø, Nekselø, og meget mere.