Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 16-20 sider.

”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-posten nr. 181

Sept. 2020
Læs om juli måneds gratis færger, og hvordan ø-virksomhederne har klaret sommeren. Om politikerbesøg på Årø og Mandø. Om præster på øerne og om Venøs nye præst - og meget mere.

Ø-posten nr. 180

Juni 2020
Læs om coronakrisens påvirkning af de små øer, om bryghuset på Årø, om den nye færgeuddannelse og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 179

Marts 2020
Læs om Furs nye sejlmager, portræt af formand Dorthe Winther, boligministeren syn på boligsituationen på småøerne, adventurecamp for unge øboere - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 178

December 2019
Læs om Småøernes Kommunekonference, om at flytte 3 generationer til Strynø, årets ørunde og repræsentatnskabsmøde, prisen Årets Ø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 177

September 2019
Læs om festivaler på småøerne, Indenrigsminister Astrid Krags syn på småøerne, til- og fraflytterundersøgelse, byggegrunde på Avernakø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 176

Juni 2019
Læs om øhopperne, nye tilflyttere til Omø og Endelave, efterskole på Strynø, Bosætningsseminar - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 175

Marts 2019
Læs om genbrug på Orø, nye beboere på Anholt, politikernes tanker for småøerne, ø-planer i Faaborg-Midtfyns Kommune - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 174

December 2018
Læs om Nakalema, der flyttede tilbage til Omø og tog familien med, ministerbesøg på Skarø, europæisk ø-møde, årets repræsentantskabsmøde, to priser til Mandø, bosætningskonsulentens klumme - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 173

September 2018
Læs om årets landsby Fejø, Landdistriktsprisen, der gik til Aarø, Anholts kystsikring, Småøernes nye bosætningskonsulent og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 172

Juni 2018
Læs om Folketingspolitikerne på ø-hop i Smålandshavet, indenrigsministeren på Sejerø, legepladser på Drejø og Mandø, sommer på øerne og meget mere

Ø-posten nr. 171

Marts 2018
Læs om Erhvervsministerens besøg på Orø, Ødyséen, Træf Fur, debatindlæg fra Jens Westerskov og meget mere

Ø-Posten nr. 170

Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 169

Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 168

Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 167

Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere.

Ø-Posten nr. 166

Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere.

Ø-Posten nr. 165

Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 164

Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere.

Ø-Posten nr. 163

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere!

Ø-Posten nr. 162

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere!