Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Send os historier til Ø-posten

Kender du en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 191

Marts 2023
Lone er lærer for Strynøs børn, minister besøger Fejø, Få fremdrift i den frivillige forening.
øposten 190

Ø-Posten nr. 190

December 2022
Færger i farezonen, permakultur på Orø, ø-købmænd i krise, repræsentantskabsmøde 2022, landbrug på småøerne, mikrobryggere på Egholm

Ø-Posten nr. 189

September 2022
Anne er klar til ø-landbrug, unge øboere mødtes i Finland, Forsker: Tag hul på diskussionerne om kystbeskyttelse.
Ø-posten 188 juni 2022

Ø-Posten nr. 188

Juni 2022
Ø-træf for børnefamilier på Fur. Generalforsamling med formandsskifte. Baby på Birkholm. Bæredygtig turisme.

Ø-posten nr. 187

Marts 2022
Læs om landbrug på Egholm, der knopskyder med et bryghus. Milliontilskud til grønne færger, byfornyelse på Mandø og Fur og meget mere

Ø-posten nr. 186

December 2021
Læs om ny ø-famile på Fur, Ø-konference i oktober, årets repræsentantskabsmøde, kommunalvalg på småøerne og meget mere.

Ø-posten nr 185

Sept. 2021
I denne udgave af Ø-posten besøger vi Skarø, der har flere virksomheder med vokseværk: Mød caféejer Gitte Loftlund og læs om den grønne omstilling hos Skarø Is. Læs interviewet med det nye lægepar på Fejø, Christian og Katrine eller læs om Avernakøs nye havhaver - og meget mere...

Ø-posten nr. 184

Juni 2021
Børnefalimiler flytter til Avernakø. Læs også om småøer, der crowdfunder, anderledes ø-camping, ny afløserfærge i Lolland Kommune og meget mere...

Ø-posten nr. 183

Mar. 2021
Vandet stiger - tema om kystsikring. Læs også om tilflytterparret, der tog turen fra Berlin til Strynø under Coronakrisen, Femø genåbner købmanden, Mandøs amfibiefartøj og meget mere.

Ø-posten nr. 182

Dec. 2020
Bliver krisen en gave til øerne? Læs også om Årets Ø 2020-21, ø-landbrug i generationer på Lyø, udviklingen af Sejerø Havn og meget mere.

Ø-posten nr. 181

Sept. 2020
Læs om juli måneds gratis færger, og hvordan ø-virksomhederne har klaret sommeren. Om politikerbesøg på Årø og Mandø. Om præster på øerne og om Venøs nye præst - og meget mere.

Ø-posten nr. 180

Juni 2020
Læs om coronakrisens påvirkning af de små øer, om bryghuset på Årø, om den nye færgeuddannelse og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 179

Marts 2020
Læs om Furs nye sejlmager, portræt af formand Dorthe Winther, boligministeren syn på boligsituationen på småøerne, adventurecamp for unge øboere - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 178

December 2019
Læs om Småøernes Kommunekonference, om at flytte 3 generationer til Strynø, årets ørunde og repræsentatnskabsmøde, prisen Årets Ø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 177

September 2019
Læs om festivaler på småøerne, Indenrigsminister Astrid Krags syn på småøerne, til- og fraflytterundersøgelse, byggegrunde på Avernakø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 176

Juni 2019
Læs om øhopperne, nye tilflyttere til Omø og Endelave, efterskole på Strynø, Bosætningsseminar - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 175

Marts 2019
Læs om genbrug på Orø, nye beboere på Anholt, politikernes tanker for småøerne, ø-planer i Faaborg-Midtfyns Kommune - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 174

December 2018
Læs om Nakalema, der flyttede tilbage til Omø og tog familien med, ministerbesøg på Skarø, europæisk ø-møde, årets repræsentantskabsmøde, to priser til Mandø, bosætningskonsulentens klumme - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 173

September 2018
Læs om årets landsby Fejø, Landdistriktsprisen, der gik til Aarø, Anholts kystsikring, Småøernes nye bosætningskonsulent og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 172

Juni 2018
Læs om Folketingspolitikerne på ø-hop i Smålandshavet, indenrigsministeren på Sejerø, legepladser på Drejø og Mandø, sommer på øerne og meget mere