Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver et blad, ”Ø-posten”, der sendes til de fastboende på de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbjedspartnere. Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 12-16 sider. ”Ø-posten” giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Hvis man tegner et støttemedlemskab (150 kr. årligt) af Sammenslutningen af Danske Småøer, så modtager man også bladet med posten. Kontakt sekretariatet, hvis støttemedlemskab ønskes:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Læserundersøgelse:

Fra den d. 20. marts til den d. 20. april  2017 gennemførte vi en brugerundersøgelse af Ø-posten og dens læsere. Undersøgelsen var tilrettelagtaf sociologistuderende på Aalborg Universitet Jens Westerskov Andersen i samarbejde med Ø-sammenslutningen. Læs mere her (Pdf-fil)

Læs Ø-Posten her

Søg i Ø-posten

Ø-posten nr. 173, september 2018

Læs om årets landsby Fejø, Landdistriktsprisen, der gik til Aarø, Anholts kystsikring, Småøernes nye bosætningskonsulent og meget mere.

Ø-POSTEn NR. 172

Læs om Folketingspolitikerne på ø-hop i Smålandshavet, indenrigsministeren på Sejerø, legepladser på Drejø og Mandø, sommer på øerne og meget mere

Ø-posten nr. 171

Marts 2018 Læs om Erhvervsministerens besøg på Orø, Ødyséen, Træf Fur, debatindlæg fra Jens Westerskov og meget mere

Ø-Posten nr. 170

Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 169

Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 168

Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 167

Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere.

Ø-Posten nr. 166

Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere.

Ø-Posten nr. 165

Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 164

Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere.

Ø-Posten nr. 163

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere!

Ø-Posten nr. 162

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 161

Læs om Baagøs nye naturcenter, Omøs nye skilte, Fejøs nye Friskole, Hjortøs nye skilt.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 160

Læs om folketingsvalget på øerne, nyt fra LAG Småøerne, to bogomtaler, turismeprojekt og meget mere.

Ø-Posten nr. 159

Læs om spor på øerne, den nye LAG Småøerne, bedre mobildækning, gode råd til spisestederne og meget mere.

Ø-Posten nr. 158

I dette nummer nummer af Ø-posten kan du blandt andet læse om årets repræsentantskabsmøde og "Ø-runden", om den nye LAG småøerne, projektet Next Sop the small islands og meget mere.

Ø-Posten nr. 157

I september nummeret af Ø-posten kan du blandt andet læse om den nye friskole på Fur, sommerhøjskole på Bjørnø, Etablering af ny LAG for småøerne og meget mere.

Ø-Posten nr. 156

I dette nummer kan du blandt andet læse om arrangementer i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum, Ø-støttemidler uddelt i første runde 2014 og meget mere.

Ø-Posten nr. 155

I dette nummer kan du blandt andet læse om Femøs kunstnerbænke, Feriemesse i Bella Centeret og EU kandidaters syn på småøer.

Jubilæumstillæg

Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår.