Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 189

September 2022
Anne er klar til ø-landbrug, unge øboere mødtes i Finland, Forsker: Tag hul på diskussionerne om kystbeskyttelse.
Ø-posten 188 juni 2022

Ø-Posten nr. 188

Juni 2022
Ø-træf for børnefamilier på Fur. Generalforsamling med formandsskifte. Baby på Birkholm. Bæredygtig turisme.

Ø-posten nr. 187

Marts 2022
Læs om landbrug på Egholm, der knopskyder med et bryghus. Milliontilskud til grønne færger, byfornyelse på Mandø og Fur og meget mere

Ø-posten nr. 186

December 2021
Læs om ny ø-famile på Fur, Ø-konference i oktober, årets repræsentantskabsmøde, kommunalvalg på småøerne og meget mere.

Ø-posten nr 185

Sept. 2021
I denne udgave af Ø-posten besøger vi Skarø, der har flere virksomheder med vokseværk: Mød caféejer Gitte Loftlund og læs om den grønne omstilling hos Skarø Is. Læs interviewet med det nye lægepar på Fejø, Christian og Katrine eller læs om Avernakøs nye havhaver - og meget mere...

Ø-posten nr. 184

Juni 2021
Børnefalimiler flytter til Avernakø. Læs også om småøer, der crowdfunder, anderledes ø-camping, ny afløserfærge i Lolland Kommune og meget mere...

Ø-posten nr. 183

Mar. 2021
Vandet stiger - tema om kystsikring. Læs også om tilflytterparret, der tog turen fra Berlin til Strynø under Coronakrisen, Femø genåbner købmanden, Mandøs amfibiefartøj og meget mere.

Ø-posten nr. 182

Dec. 2020
Bliver krisen en gave til øerne? Læs også om Årets Ø 2020-21, ø-landbrug i generationer på Lyø, udviklingen af Sejerø Havn og meget mere.

Ø-posten nr. 181

Sept. 2020
Læs om juli måneds gratis færger, og hvordan ø-virksomhederne har klaret sommeren. Om politikerbesøg på Årø og Mandø. Om præster på øerne og om Venøs nye præst - og meget mere.

Ø-posten nr. 180

Juni 2020
Læs om coronakrisens påvirkning af de små øer, om bryghuset på Årø, om den nye færgeuddannelse og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 179

Marts 2020
Læs om Furs nye sejlmager, portræt af formand Dorthe Winther, boligministeren syn på boligsituationen på småøerne, adventurecamp for unge øboere - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 178

December 2019
Læs om Småøernes Kommunekonference, om at flytte 3 generationer til Strynø, årets ørunde og repræsentatnskabsmøde, prisen Årets Ø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 177

September 2019
Læs om festivaler på småøerne, Indenrigsminister Astrid Krags syn på småøerne, til- og fraflytterundersøgelse, byggegrunde på Avernakø - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 176

Juni 2019
Læs om øhopperne, nye tilflyttere til Omø og Endelave, efterskole på Strynø, Bosætningsseminar - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 175

Marts 2019
Læs om genbrug på Orø, nye beboere på Anholt, politikernes tanker for småøerne, ø-planer i Faaborg-Midtfyns Kommune - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 174

December 2018
Læs om Nakalema, der flyttede tilbage til Omø og tog familien med, ministerbesøg på Skarø, europæisk ø-møde, årets repræsentantskabsmøde, to priser til Mandø, bosætningskonsulentens klumme - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 173

September 2018
Læs om årets landsby Fejø, Landdistriktsprisen, der gik til Aarø, Anholts kystsikring, Småøernes nye bosætningskonsulent og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 172

Juni 2018
Læs om Folketingspolitikerne på ø-hop i Smålandshavet, indenrigsministeren på Sejerø, legepladser på Drejø og Mandø, sommer på øerne og meget mere

Ø-posten nr. 171

Marts 2018
Læs om Erhvervsministerens besøg på Orø, Ødyséen, Træf Fur, debatindlæg fra Jens Westerskov og meget mere

Ø-Posten nr. 170

Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere.