Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Småøer består af 8 medlemmer.
På den årlige generalforsamling vælges formand og næstformand skiftevis hvert andet år for en to-årig periode.
De øvrige 6 pladser går på skift mellem øerne, der selv beslutter, hvem de sender. Øernes bestyrelsesmedlemmer sidder hver for en treårig periode. Hvert år kommer der to nye medlemmer ind, og to går ud.

Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse består af følgende medlemmer:

Dorthe Winther

Formand

Omø
+45 58 19 91 83 / +45 61 70 52 49
dw@danske-smaaoer.dk

Kirsten Sydendal

Næstformand

Fejø
+45 24 64 49 44
kirsten@sydendal.dk

Øvrig bestyrelse