Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Småøer består af 8 medlemmer.

På den årlige generalforsamling vælges formand og næstformand skiftevis hvert andet år for en to-årig periode.
Der er derudover 6 pladser i bestyrelsen.
De 3 pladser går på skift mellem øerne, der selv beslutter, hvem de sender.
De 3 øvrige pladser vælges på generalforsamlingen blandt opstillede kandidater fra øerne.

Bestyrelsesmedlemmer sidder hver for en treårig periode.

Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand og Næstformand

Kirsten Sydendal

Formand

Fejø
+45 24 64 49 44
ks@danske-smaaoer.dk

Bjarne Jepsen

Næstformand

Aarø
+45 40 17 41 93
bjajep@mail.dk

Øvrig bestyrelse

Ø-sammenslutningens bestyrelse 2022

Bestyrelsen, juni 2022.

Fra venstre: Jørn Højer-Pedersen (Omø), Næstformand Bjarne Jepsen (Aarø), Søren Svennesen (Barsø), Formand Kirsten Sydendal (Fejø), Flemming Christensen (Avernakø), Birthe Harritsø (Femø), Mogens Windeleff (Lyø), Dorthe Christensen (Fur).

Birte Harritsø

Bestyrelsesmedlem

Femø
+45 20 34 43 60
birte-harritsoe@mail.d

Dorte Christensen

Bestyrelsesmedlem

Fur
+45 21 78 97 95
dortefur@gmail.com

Flemming Christensen

Bestyrelsesmedlem

Avernakø
+45 26 78 74 70
avernakoelam@gmail.com

Jørn Højer-Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Omø
+45 53 63 92 21
mailto:jorn.hojer@gmail.com

Mogens Windeleff

Bestyrelsesmedlem

Lyø
+45 29 45 39 45
mogens.lyoe@strynet.dk

Søren Svennesen

Bestyrelsesmedlem

Barsø
+45 22 35 91 36
soren.svennesen@privat.dk

© Copyright - Sammenslutningen af danske småøer