Sammenslutningen af Danske Småøer

Vi arbejder for det gode liv på de små øer

Vi varetager interesserne for 27 danske småøer i hele landet. Fælles for øerne er, at de har mindre end 1.200 beboere, er uden broforbindelse og ikke er egen kommune.

Siden 1974 har vi sat småøerne på danskernes og den politiske dagsorden. Vi arbejder bl.a. for regelmæssig færgedrift, adgang til skoler og sundhedstilbud og god bredbånds- og mobildækning på småøerne. Vi fremmer bosætning, turisme og erhverv, og vi deler viden mellem øerne, så de gode eksempler bliver spredt.

I Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder vi for liv på småøerne – hele året

Sejlsport

Motorvej over Egholm

Onlinemøde om planloven

Boligseminar i november

© Copyright - Sammenslutningen af danske småøer