Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 109

I dette nummer kan du bl.a. læse om Ø-sammenslutningens generalforsamling på Egholm samt om europæiske øboeres møde i den svenske skærgård.

Ø-Posten nr. 108

I dette maj-nummer kan du bl.a. læse om ø-workshop i den finske skærgård og om ø-konference på Christiansborg

Ø-Posten nr. 107

I dette marts-nummer kan du bl.a. læse om Lyø, om fødevareseminar på Hjarnø og ølympiade.

Ø-Posten nr. 106

I dette 12-siders nummer af Ø-posten kan man bl.a. læse om vindyrkning på Hjarnø, om Landbrugs- og Fødevareseminar, debatter og Ø-runde fra årets repræsentantskabsmøde og meget andet.

Ø-Posten nr. 105

I dette november-nummer af Ø-posten kan der læses om bl.a. embedsmandsbesøg i det sydfynske, Leader+ projekter på øerne og om et nyt spændende mikro-bryggeri på Fur.

Ø-Posten nr. 104

I dette udvidede august-nummer af Ø-posten er der særlig fokus på forsommerens "Åben ø"-arrangementer, men også historier om bl.a. folketingspolitikeres tur til Anholt og Orø samt Miljøministerens tur til Sejerø.

Ø-Posten nr. 103

I juni-nummeret af Ø-posten vil nogle nikke genkendende til nogle af historierne. Temaet er tilflyttere, og historierne er hentet fra www.øliv.nu. Men derudover kan der bl.a. læses om generalforsamlingen på Femø samt om en ny sejlrute i det sydfynske.

Ø-Posten nr. 102

I dette udvidede nummer af Ø-posten kan du læse om Orø i Isefjorden, men ikke mindst kan du læse 9 folketingspolitikeres bud på hindringer og muligheder for udvikling på de små øer. Ø-posten 102 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 101

I dette nummer kan man bl.a. læse om Tunø, der har haft vokseværk de sidste år, samt om holdninger til kommunesammenlægninger Ø-posten 101 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 100

I jubilæumsnummeret kan man bl.a. læse et fyldigt referat fra årets repræsentantskabsmøde samt om initiativer indenfor markedsføring af ø-produkter. Ø-Posten 100 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 99

Dette udvidede november-nummer af Ø-posten handler især om det europæiske småø-samarbejde, men du kan også læse om Egholm, der "trues" af en motorvej samt fra småø-skolelærernes kursus, og meget andet. Ø-Posten 99 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 98

I august-nummeret af Ø-posten kan du bl.a. læse om miløminister Hans Christian Schmidts besøg på Endelave og Hjarnø, om præsteseminar på Femø, politisk kommentar om de små øer i fattige kommuner, og meget andet. Ø-posten 98 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 97

I juli-nummeret af Ø-posten kan man bl.a. læse om generalforsamlingen på Sejerø samt om frugttræernes ø, Fejø. Ø-post 97 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 96

Maj-nummeret er ekstra stort og handler bl.a. om, hvordan man på Venø har arbejdet for at udvikle det lille ø-samfund. Ø-posten 96 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 95

Her kan du bl.a. læse om planerne for Femø Havne- og Kulturcenter. Ø-posten 95 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 94

Her kan du bl.a. læse om sundhedspleje og sygdomsberedskab på småøerne Ø-posten 94 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 93

Hvor der blandt andet er et fyldigt referat fra Ø-runden på repræsentantskabsmødet Ø-Posten 93 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 92

Her finder du oktober-nummeret af Ø-posten. Her kan du bl.a. læse om unge øbo-familier og om den europæiske småøkonference. Ø-posten 92 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 91

Her kan du se Ø-posten nr. 91 - før den bliver trykt Ø-Posten nr. 91 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 90

Her kan du se Ø-Posten nr. 90 Ø-post 90 (Pdf-fil)