Far og søn

FAQ: Find svar på dine spørgsmål om livet som øbo

Livet som øbo er noget særligt. Det kan ikke sammenlignes med livet på fastlandet, og det er naturligt at have en masse spørgsmål, hvis du overvejer at blive øbo. Her på siden har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål om livet på småøerne; om alt fra børneliv til beredskab og livet som seniorer.

Søger du information omkring de enkelte øer, kan du finde det i vores faktaark. Og du er altid velkommen til at tage kontakt til vores ø-repræsentanter, som du finder nederst på siden.

Arbejde og erhverv

På små øer er der sjældent store virksomheder, som kan tilbyde en bred vifte af arbejdspladser. Undtagelsen er Limfjordsøen, Fur, der har flere større virksomheder.

Jobmulighederne på øerne er f.eks. inden for det offentlige; på skolen, i hjemmeplejen, kirken eller som ansat på færgen. Derudover spiller traditionelle erhverv som landbrug, håndværk, handel og fiskeri stadig en vis rolle på de små øer, ligesom der er arbejde at finde inden for turisme.

En del øboere pendler til fastlandet, ofte med en aftale om at arbejde hjemmefra et vist antal dage.

Flere og flere arbejder selvstændigt fra øerne, f.eks. som freelancejournalister, oversættere og konsulenter af alle slags. Adgang til internet er på de fleste øer af en kvalitet, hvor det sagtens kan lade sig gøre.

Traktor på Avernakø
Bindingsværkshus på Omø

Bolig

Mange af småøerne tilbyder prøveboliger, som man kan leje i kortere perioder for at få en fornemmelse for ølivet. Kontakt repræsentanterne for de enkelte øer for at høre mere; kontaktinfo finder du nederst på siden.

På vores boligside kan du finde links til alle øerne, med boliger der er til salg lige nu.

For oplysninger om lejeboliger henviser vi til de enkelte øers hjemmesider, som du finder her.

Børneliv

Langt henad vejen er børnelivet på småøerne nok, som det er så mange andre steder. Ø-børn ser også tegnefilm og gamer og skændes med deres forældre. Men alligevel er det som om, at børn på øerne får lov til at være børn lidt længere. Smartphones, Snapchat, TikTok, makeup og mode begynder først at betyde noget langt senere for børn på øerne – typisk når de rykker over i en større skole på fastlandet.

Derudover leger ø-børn i langt højere grad sammen på tværs af alder og køn. Når antallet af børn er begrænset, bliver de nødt til at finde sammen på trods af aldersforskelle, og dermed lærer ø-børn også at være mere socialt rummelige.

Ti af småøerne har egen skole, typisk op til 4.-7. klassetrin, hvorefter skolegangen fortsætter på en fastlandsskole. På ø-skolerne er differentieret undervisning og tværfaglighed ikke et moderne begreb. Tværtimod, det har været praksis i årtier. For på en lille ø-skole med 10-20 elever fra f.eks. 0.-4. klasstrin og to til tre lærere er det oplagt at undervise på tværs af klassetrin. Her risikerer eleverne ikke at blive overset eller forsvinde i mængden.

På øerne uden skole tager børnene færgen til fastlandet sammen. Med korte sejltider er det helt problemfrit og kan sammenlignes med skolebusser i landdistrikterne. På øer uden egen skole med længere sejltider til fastlandet kan det dog være mere kompliceret at få hverdagen til at hænge sammen med skolebørn, medmindre du ønsker at hjemmeskole.

I vores faktaark får du let overblik over sejltider, og hvilke øer der har egne skoler.

På mange af øerne er der dagplejetilbud eller dagsinstitutioner, som tilbyder pasning af børn i førskolealderen.
Ellers går børn på øer med kort sejlafstand typisk i institution på fastlandet, mens mor og far er på arbejde.

Sejlsport

Fritid- og foreningsliv

På de små øer lever foreningslivet og lokale initiativer i bedste velgående. Vi ved, at fritidstilbud ikke falder ned fra himlen, og vi har måske ikke store offentlige og private institutioner til at sørge for kulturelle tilbud. Så derfor tager vi selv fat!

Vi sørger selv for aktiviteter for børn, unge og ældre. Det kan være i kraft af foredrag, sportsaktiviteter, kurser, sociale arrangementer og ikke mindst lokalpolitisk engagement.

Og man kan næsten ikke være øbo uden at være interesseret i den natur, som omgiver os. Nogen dyrker det i det små. De nyder deres have og den uforfalskede natur. Andre lever det ud i større stil og sejler, fisker, eller jager.

Der er nok at tage sig til på en lille ø.

Seniorliv

Mange tilflyttere på de små øer er seniorer, som vælger ø-livet, når det er tid til at gå på efterløn eller pension. Nogen har måske haft fritidshus på øen, og andre har opdaget småøerne som aktive lystsejlere.

Øerne er om noget naturlige baser for at dyrke sejlads, og det er let at finde ligesindede, hvis din interesse er livet til havs.

Som øbo kan du nyde et seniorliv, der både er afslappende og aktivt, med natur, fællesskaber og foreningsliv.

Dertil kommer, at ølivet tilbyder en særlig tryghed. På de små øer er kriminalitet nærmest ikke-eksisterende, og som ældre borger mødes du med samme respekt, som er alle andre til dels.

Sundhed og beredskab

På enkelte af vores øer er der praktiserende læger, men ellers skal man typisk en tur på fastlandet for at besøge lægen.

I tilfælde af akut sygdom eller ulykke, så er vi som øboere faktisk bedre stillet end i mange andre landdistrikter. For når uheldet er ude, stiller Forsvarets redningshelikoptere sig til rådighed, og de er fremme på kort tid.

Som noget nyt er der på flere øer etableret frivillige samaritter-korps. De frivillige er uddannet i udvidet førstehjælp. De rykker ud og foretager en præhospital indsats i akutte situationer og holder gerne i hånden, indtil de professionelle reddere er fremme.

Kontakt øerne

Aarø

Connie Hansen

Agersø

Stig Colbjørn Nielsen

+45 31 55 13 80
colbjoern@gmail.com

Anholt

Birgitte Dahl Jeppesen

+45 60 68 12 96
bdjeppesen@gmail.com

Askø

Lisa Mulvad

+45 20 43 08 85
lisa.mulvad@mail.tele.dk

Avernakø

Flemming Christensen

+45 26 78 74 70
avernakoelam@gmail.com

Baagø

Marianne Mosegaard

+45 30 34 76 54
marianne@simonsen36.dk

Barsø

Paul Svennesen

+45 61 75 85 03
psvennesen@gmail.com

Birkholm

Simone Lotus Møller

+45 42 80 44 10
simone@birkholmposten.dk

Bjørnø

Maja Ibsen Brammer

+45 25 61 61 27
majaibsenbrammer@gmail.com

Drejø

Søren Thide

+45 20 23 25 26
sthide54@gmail.com

Egholm

Ove Axelsen

+45 98 17 49 69 / 40 25 99 69
egholm@image.dk

Endelave

Jørgen Ulvund

Fejø

Torben Løvenstein

+45 29 71 17 35
tl@loevensteinvin.dk

Femø

Birte Harritsø

+45 54 71 51 11
birte-harritsoe@mail.dk

Fur

Dorte Christensen

+45 97 59 35 38
dorte@furpost.dk

Hjarnø

Anne Kjær

+45 61 67 62 99
anne.k.privat@gmail.com

Hjortø

Arne Lund

+45 26 13 07 77
al@lund-gjedsted.dk

Lyø

Hanne Windeleff

+45 21 22 56 11
hbw5601@gmail.com

Mandø

Claus Christensen

Nekselø

Jytte Heglund

+45 22 57 43 76
heglund.nekseloe@mail.dk

Omø

Morten Ellegaard

Orø

Lilian Petersen

Sejerø

Tommy Andersen

+45 21 36 60 98
tommy.j.a@hotmail.com

Skarø

Sune Neumann

+45 40 64 11 22
sune_neumann@hotmail.com

Strynø

Hanne Bat Finke

+45 30 13 60 30
H.bat@icloud.com

Tunø

Kim Anker Hansen

+45 23 25 10 01
kah@hotmail.dk

Venø

Alice Frederiksen

+45 21 48 97 37
alf-venoe@live.dk

© Copyright - Sammenslutningen af danske småøer