Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Send os historier til Ø-posten

Kender du en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten 2024:

  • Deadline 15. februar – udkommer 13. marts
  • Deadline 15. maj – udkommer 20. juni
  • Deadline 15. august – udkommer 18. september
  • Deadline 15. november – udkommer 16. december

Annoncer

Deadlines for annoncer er de samme som for øvrigt indhold.
Se priser og formater for annoncer her:
Priser og formater

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 97

I juli-nummeret af Ø-posten kan man bl.a. læse om generalforsamlingen på Sejerø samt om frugttræernes ø, Fejø. Ø-post 97 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 96

Maj-nummeret er ekstra stort og handler bl.a. om, hvordan man på Venø har arbejdet for at udvikle det lille ø-samfund. Ø-posten 96 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 95

Her kan du bl.a. læse om planerne for Femø Havne- og Kulturcenter. Ø-posten 95 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 94

Her kan du bl.a. læse om sundhedspleje og sygdomsberedskab på småøerne Ø-posten 94 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 93

Hvor der blandt andet er et fyldigt referat fra Ø-runden på repræsentantskabsmødet Ø-Posten 93 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 92

Her finder du oktober-nummeret af Ø-posten. Her kan du bl.a. læse om unge øbo-familier og om den europæiske småøkonference. Ø-posten 92 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 91

Her kan du se Ø-posten nr. 91 - før den bliver trykt Ø-Posten nr. 91 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 90

Her kan du se Ø-Posten nr. 90 Ø-post 90 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 89

Heri kan du læse om den pris som er blevet givet til Vibeke Fenger - Dansk Småø Turisme Ø-Posten nr. 89 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 88

Her kan du bl.a. læse om repræsentantskabsmødet, lærerseminar og den nye sekretariatsleder Ø-posten nr 88 (Pdf-fil)

Ø-Posten nr. 87

Her kan du se Ø-posten før den endda er udkommet på tryk Ø-posten nr. 87 (Pdf-fil)