Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Send os historier til Ø-posten

Kender du en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten 2024:

  • Deadline 15. februar – udkommer 13. marts
  • Deadline 15. maj – udkommer 20. juni
  • Deadline 15. august – udkommer 18. september
  • Deadline 15. november – udkommer 16. december

Annoncer

Deadlines for annoncer er de samme som for øvrigt indhold.
Se priser og formater for annoncer her:
Priser og formater

Læs Ø-Posten her

Ø-POSTEN nr. 176

Juni 2019
Læs om øhopperne, nye tilflyttere til Omø og Endelave, efterskole på Strynø, Bosætningsseminar - og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 175

Marts 2019
Læs om genbrug på Orø, nye beboere på Anholt, politikernes tanker for småøerne, ø-planer i Faaborg-Midtfyns Kommune - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 174

December 2018
Læs om Nakalema, der flyttede tilbage til Omø og tog familien med, ministerbesøg på Skarø, europæisk ø-møde, årets repræsentantskabsmøde, to priser til Mandø, bosætningskonsulentens klumme - og meget mere

Ø-POSTEN nr. 173

September 2018
Læs om årets landsby Fejø, Landdistriktsprisen, der gik til Aarø, Anholts kystsikring, Småøernes nye bosætningskonsulent og meget mere.

Ø-POSTEN nr. 172

Juni 2018
Læs om Folketingspolitikerne på ø-hop i Smålandshavet, indenrigsministeren på Sejerø, legepladser på Drejø og Mandø, sommer på øerne og meget mere

Ø-posten nr. 171

Marts 2018
Læs om Erhvervsministerens besøg på Orø, Ødyséen, Træf Fur, debatindlæg fra Jens Westerskov og meget mere

Ø-Posten nr. 170

Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 169

Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 168

Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 167

Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere.

Ø-Posten nr. 166

Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere.

Ø-Posten nr. 165

Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 164

Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere.

Ø-Posten nr. 163

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere!

Ø-Posten nr. 162

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 161

Læs om Baagøs nye naturcenter, Omøs nye skilte, Fejøs nye Friskole, Hjortøs nye skilt.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 160

Læs om folketingsvalget på øerne, nyt fra LAG Småøerne, to bogomtaler, turismeprojekt og meget mere.

Ø-Posten nr. 159

Læs om spor på øerne, den nye LAG Småøerne, bedre mobildækning, gode råd til spisestederne og meget mere.

Ø-Posten nr. 158

I dette nummer nummer af Ø-posten kan du blandt andet læse om årets repræsentantskabsmøde og "Ø-runden", om den nye LAG småøerne, projektet Next Sop the small islands og meget mere.

Ø-Posten nr. 157

I september nummeret af Ø-posten kan du blandt andet læse om den nye friskole på Fur, sommerhøjskole på Bjørnø, Etablering af ny LAG for småøerne og meget mere.