Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Ø-posten giver et godt indtryk af, hvad der rører sig i vores organisation og på øerne.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Her på denne side kan man finde nyeste og tidligere numre af ”Ø-posten”. De bliver lagt på siden, kort efter at bladet udkommer på tryk.

Send os historier til Ø-posten

Kender du til en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Så skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-Posten nr. 169

Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 168

Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 167

Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere.

Ø-Posten nr. 166

Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere.

Ø-Posten nr. 165

Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 164

Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere.

Ø-Posten nr. 163

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere!

Ø-Posten nr. 162

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 161

Læs om Baagøs nye naturcenter, Omøs nye skilte, Fejøs nye Friskole, Hjortøs nye skilt.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 160

Læs om folketingsvalget på øerne, nyt fra LAG Småøerne, to bogomtaler, turismeprojekt og meget mere.

Ø-Posten nr. 159

Læs om spor på øerne, den nye LAG Småøerne, bedre mobildækning, gode råd til spisestederne og meget mere.

Ø-Posten nr. 158

I dette nummer nummer af Ø-posten kan du blandt andet læse om årets repræsentantskabsmøde og "Ø-runden", om den nye LAG småøerne, projektet Next Sop the small islands og meget mere.

Ø-Posten nr. 157

I september nummeret af Ø-posten kan du blandt andet læse om den nye friskole på Fur, sommerhøjskole på Bjørnø, Etablering af ny LAG for småøerne og meget mere.

Ø-Posten nr. 156

I dette nummer kan du blandt andet læse om arrangementer i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum, Ø-støttemidler uddelt i første runde 2014 og meget mere.

Ø-Posten nr. 155

I dette nummer kan du blandt andet læse om Femøs kunstnerbænke, Feriemesse i Bella Centeret og EU kandidaters syn på småøer.

Jubilæumstillæg

Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår.

Ø-Posten nr. 154

I dette nummer kan du læse om årets repræsentantskabsmøde i november, kommunalvalg på småøerne, nyt liv på Lyø skole og meget andet.

Ø-Posten nr. 153

I dette nummer kan du bland andet læse om årsmødet i den europæiske småø-organisation ESIN, Ministerbesøg på Omø og ny fordeling af færgemidlerne (§20-midler).

Ø-Posten nr. 152

I dette nummer kan du læse om de tre nye foldere med cykelkort for småøerne, om Ø-sammenslutningens nye målsætningsprogram og om Anholts skoleudveksling med Grønland - og meget mere.

Ø-Posten nr. 151

Læs om isbådssejlads, seminar om målsætningsprogram på Femø, socialt iværksætteri på småøerne - og meget mere.