Ø-posten

Sammenslutningen af Danske Småøer udgiver bladet Ø-posten, der sendes til de 27 småøer, samt til støttemedlemmer og samarbejdspartnere.

Bladet udkommer 4 gange om året og er typisk på 20-24 sider.

Du kan tegne abonnement på Ø-posten for 180 kr. årligt og modtage bladet med posten 4 gange om året. Kontakt sekretariatet:  sekretariatet@danske-smaaoer.dk

Ønsker du også at støtte foreningen, så koster et støttemedlemskab 100 kr. om året. Støttemedlemskab og abonnement tilsammen koster  kun 250 kr årligt.

Send os historier til Ø-posten

Kender du en god historie om en af småøerne? Eller har du selv skrevet et bidrag, du gerne vil have med i Ø-posten?

Skriv til redaktionsmedarbejder Lene Terkelsen på journalist@leneterkelsen.dk (tlf. 28 94 61 83) eller sekretariatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Indsendte artikler bedes ikke overstige 1500 anslag. Send gerne et godt foto med (husk navn på fotografen).

Deadlines for Ø-posten:
  • Marts-nummer: deadline 15. februar
  • Juni-nummer: deadline 15. maj
  • September-nummer: deadline 15. august
  • December-nummer: deadline 15. november

Læs Ø-Posten her

Ø-posten nr. 171

Marts 2018
Læs om Erhvervsministerens besøg på Orø, Ødyséen, Træf Fur, debatindlæg fra Jens Westerskov og meget mere

Ø-Posten nr. 170

Læs om en ny famile på Egholm, nyt fra øerne i årets Ø-runde, Småøernes Erhvervsdag, kommunevalget på småøerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 169

Læs om Strynøs tilflyttere, ø-hop, de europæiske øers årsmøde og politikerbesøg på Baagø og Barsø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 168

Læs om Sejerøs nye golfbane, årets generalforsamling på Avernakø, sommeraktiviteter på øerne - og meget mere.

Ø-Posten nr. 167

Læs om bosætning og befolkningsvækst på Orø, eget postnummer til flere øer, en sejlende cafébestyrer, invitation til menighedsrådsseminar og to generalforsamlinger - og meget mere.

Ø-Posten nr. 166

Læs om turismeprojektet, der netop er afsluttet, og hør nyt fra øerne i årets 'Ø-runde' fra repræsentantskabsmødet i november. Find tilskudsmodtagere fra LAg og Ø-støtten, og meget mere.

Ø-Posten nr. 165

Læs om økologi på Barsø, Øl på Aarø, ølympiskelege på Lyø og ministerbesøg på Strynø - og meget mere.

Ø-Posten nr. 164

Sommernummeret af Ø-posten byder på aktivitetstilbud på småøerne, omtale af årets generalforsmaling på Venø, færgefilm ø-kunst og meget mere.

Ø-Posten nr. 163

Læs om Småøernes kommunekonference i februar med mere end 100 deltagere, nyt fra LAG Småøerne og turismeprojektet, Xfaktor på fejø - og meget mere!

Ø-Posten nr. 162

Dette nummer byder på en præsentation af folketingets udvalg for Småøer - hvad er medlemmernes ø-vision? - årets Ø-runde, nyt fra LAG Småøerne, en sølvskat fundet på Omø.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 161

Læs om Baagøs nye naturcenter, Omøs nye skilte, Fejøs nye Friskole, Hjortøs nye skilt.... og meget mere!

Ø-Posten nr. 160

Læs om folketingsvalget på øerne, nyt fra LAG Småøerne, to bogomtaler, turismeprojekt og meget mere.

Ø-Posten nr. 159

Læs om spor på øerne, den nye LAG Småøerne, bedre mobildækning, gode råd til spisestederne og meget mere.

Ø-Posten nr. 158

I dette nummer nummer af Ø-posten kan du blandt andet læse om årets repræsentantskabsmøde og "Ø-runden", om den nye LAG småøerne, projektet Next Sop the small islands og meget mere.

Ø-Posten nr. 157

I september nummeret af Ø-posten kan du blandt andet læse om den nye friskole på Fur, sommerhøjskole på Bjørnø, Etablering af ny LAG for småøerne og meget mere.

Ø-Posten nr. 156

I dette nummer kan du blandt andet læse om arrangementer i forbindelse med Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum, Ø-støttemidler uddelt i første runde 2014 og meget mere.

Ø-Posten nr. 155

I dette nummer kan du blandt andet læse om Femøs kunstnerbænke, Feriemesse i Bella Centeret og EU kandidaters syn på småøer.

Jubilæumstillæg

Sammen med nr. 155 udkommer i andledningen af Ø-sammenslutningens 40 års jubilæum et jubilæumstillæg med glimt fra de fire tiår.

Ø-Posten nr. 154

I dette nummer kan du læse om årets repræsentantskabsmøde i november, kommunalvalg på småøerne, nyt liv på Lyø skole og meget andet.

Ø-Posten nr. 153

I dette nummer kan du bland andet læse om årsmødet i den europæiske småø-organisation ESIN, Ministerbesøg på Omø og ny fordeling af færgemidlerne (§20-midler).