De nominerede til Årets Ø 2024 er fundet

De nominerede øer er Anholt, Tunø og Aarø. Stort tillykke til alle tre øer med nomineringen!

De tre øer skal i den kommende tid dyste om den hæderfulde titel som Årets Ø 2024/2025.
Denne gang er temaet Det gode liv på øen – året rundt.
Udover æren og titlen får vinderen en præmie på 50.000 kr. og en stor fest for hele øen.
Formand for udvælgelseskomitéen og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit Mette Ravn fortæller: “Med uddelingen af Årets Ø-prisen 2024/2025 ønsker vi at hylde det vigtige arbejde, der gøres mange steder på de danske øer, som gør det attraktivt for nye øboere at slå sig ned, bo og leve der året rundt – og som styrker sammenhængskraften lokalt på vores danske øer i hele landet”.
I løbet af foråret vil de tre ø-kandidater få besøg af udvælgelseskomitéen, som derefter vil træffe den endelige beslutning om, hvilken ø, der kan kalder sig Årets Ø 2024.
Bag Årets Ø står Forenet Kredit, Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Udvælgelseskomitéens begrundelser for nomineringerne

Anholt

Komitéen har nomineret Anholt, fordi den på trods af at være Danmarks mest isolerede ø med tre timers færgesejlads til fastlandet er fyldt med gode aktiviteter og et særligt sammenhold. Det viser sig ved alle øens aktiviteter lige fra konkurrencer som ‘Anholt har talent’, skabe et rigt liv på øens skole til at sørge for kystsikring af Anholt. Alle vigtige ting hvis Anholt skal fremtidssikres. Komitéen anerkender også det vigtige ønske til, at præmiepengene skal bruges til at arbejde videre med planer om at få opført et moderne og bæredygtigt boligfællesskab med plads til børnefamilier og seniorer.

Aarø

Komitéen nominerer Aarø på baggrund af øens langsigtede planer for at fremtidssikre det aktive ø-samfund. Med masser af fælles aktiviteter for alle aldre til større indsatser med havneudvidelse og flere boliger på Aarø. Alt det gør samlet set at komitéen anerkender beboernes indsats gennem årene, der nu også i forbindelse med Aarøs beboerforenings 50 års jubilæum sætter retning for nye initiativer for fremtiden.

 Tunø

Tunø er nomineret, fordi de med udgangspunkt i et stærkt fællesskab gør en stor og aktiv indsats for at vende en negativ udvikling til at skabe et rigt ø-liv hele året rundt med aktiviteter for enhver. Komitéen fremhæver, at de er imponerede af den målrettede indsats ved den igangsatte handlingsplan med fx flere boliger, udvikling af Tunø Havn samt et rigt foreningsliv med aktiviteter lige fra fællesspisninger, foredrag og til bankospil.


Læs mere om Årets Ø på Forenet Kredits hjemmeside her:
Mere om Årets Ø og de nominerede øer