Onlinemøde om ændringer i planloven

Onsdag den 28. februar inviterede Ø-sammenslutningen til onlinemøde om Planloven

Nina Herskind fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen fortalte om de nye ændringer i Planloven, som blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2023.

Ændringerne åbner for nye muligheder på småøerne.
Bl.a. indføres en mulighed for samarbejde med kommunen om øens fysiske udvikling i form af ø-udviklingsplaner.

Nina Herskinds oplæg varer i ca. 45 minutter og undervejs var der mulighed for de 52 tilhørere at stille spørgsmål.

Læs lovændringerne på Folketingets hjemmeside

Link til de vedtagne ændringer