Velkommen til ny minister for landdistrikter

Ø-sammenslutningen byder velkommen til Morten Dahlin (V) som ny minister for landdistrikter.

Vi glæder os til at byde den nye minister velkommen på de 27 danske småøer og til et godt og konstruktivt samarbejde om småøernes fortsatte udvikling.

Formand Kirsten Sydendal har i dag sendt nedenstående brev til ministeren, hvor vi beder om et møde og inviterer ministeren på ø-besøg.

Brev til nyudnævnt landdistriktsminister Morten Dahlin (V)

Kære Morten Dahlin

Sammenslutningen af Danske Småøer vil gerne byde dig velkommen som minister for landdistrikter.

Siden 1974 har vi arbejdet for at sætte de 27 danske småøer, uden broforbindelse og som ikke er egne kommuner, på danskernes og den politiske dagsorden.

Vi arbejder bl.a. for regelmæssig færgedrift, adgang til skoler og sundhedstilbud, helårsboliger og god bredbånds- og mobildækning på småøerne.

Vi fremmer bosætning, turisme og erhverv, og vi deler viden mellem øerne, så de gode eksempler bliver spredt.

I disse år oplever de danske småøer fremgang i befolkningstallet. Det er rigtig dejligt, at flere vil bo på vores medlemsøer og leve tæt på naturen på et sted, hvor fællesskabet er i fokus.

Lige nu er vi dog meget udfordrede af især kommunernes pressede økonomi. Det betyder flere steder forringelser på vores livsnerve og eneste forbindelse til job, skole, varer m.m. på fastlandet, nemlig færgedriften. Flere steder ser vi også trusler om skolelukninger og forringelser af basale velfærdsydelser, som alt sammen er med til at bremse den gode udvikling, som mange øer er inde i.

Disse og andre emner vil vi meget gerne drøfte med dig på et møde.

Vi vil også gerne invitere dig på ø-besøg og glæder os til at byde dig velkommen på øerne, hvor du vil møde stærke fællesskaber, initiativrigdom, virkelyst og engagement. Øboerne passer på de små øer, så hele Danmark kan få glæde af at opleve naturen og ø-kulturen på de hver især unikke 27 småøer.

Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til samarbejdet om en fortsat positiv udvikling for de små øer.

Med venlig hilsen

Kirsten Sydendal

Formand

Sammenslutningen af Danske Småøer