Ø-sammenslutningen deltog i høring om færger på Christiansborg

Onsdag den 31. januar var formand Kirsten Sydendal, sammen med repræsentanter fra 6 andre organisationer, inviteret til at holde et oplæg for medlemmer af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.

Høringen blev afholdt, for at gøre politikerne klogere på status og perspektiver på den grønne omstilling af færgerne i Danmark og på den nuværende færgedrift. Bl.a. i lyset af den ekstra bevilling på 51 mio. kr. til Landevejsprincippet, som kom med finansloven for 2024.

Kirsten fortalte, at Sammenslutningen af Danske Småøer er meget glade for, at der i finansloven for 2024 er afsat flere midler til at implementere det fulde landevejsprincip på ikke brofaste øer.

Vi er også glade for at konstatere, at Indenrigsministeriet fastholder princippet om, at man lokalt kan tilrettelægge fordelingen af tilskuddet.

Vi er dog bekymrede for, om der er afsat penge nok i finansloven til en reel gennemførelse af landevejsprincippet. Derfor ser vi frem til en tilbagemelding fra kommunerne på, om de ser sig i stand til at gennemføre landevejsprincippet med det nye tilskud.

Samtidig må vi konstatere, at mange færgeruter i de seneste år har haft takststigninger, bl.a. begrundet i besparelser i kommunen. Prisstigningerne har nogle steder været meget markante og på en enkelt overfart var den på mere end 60% i 2023.

Hvordan forhindres en situation, hvor staten giver tilskud til at nedsætte taksterne, parallelt med at kommunen indfører en takststigning, for at dække øgede driftsudgifter?

Kirsten understregede, at hvis alternativet til takststigning for en kommune er at skære i afgange eller sammenlægge færgeruter, så er dette alternativ endnu værre for øerne end højere takster.

Grøn omstilling af færger
Sammenslutningen af Danske Småøer mener, at det giver mening at samle den grønne omstilling, udviklingen af el-færger etc. i en statslig sammenhæng, så det sikres, at alle færgeruter kommer i mål, og at ingen kommune efterlades alene med ansvaret og den store opgave, økonomisk så vel som teknologisk, at gennemføre byggeri eller retrofit af grønne færger til småøerne.

En langsigtet plan for, hvornår hvilke færger kan omstilles eller bør nybygges, bør ikke være et kommunalt ansvar, men bør samles og ligge hos staten.

Vi mener, at det bør være en statslig opgave at finansiere den grønne omstilling af færgerne og vi foreslår derfor, at der oprettes en grøn færgefond. Det bør være statens opgave at søge EU-midler hjem til en sådan fond. Vi ser fx en mulighed i EU’s kommende social- og klimafond, hvor der specifikt allokeres midler til grøn omstilling af offentlig transport.

Program for høringen

11.00 – 11.05 Velkomst
v/ Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Susie Jessen (DD)

11.05 – 11.15 Kommunernes Landsforening om kommunernes syn på den grønne
omstilling af færgerv/ Nete Herskind, chefkonsulent i Klima og Tværkommunalt samarbejde

11.15 – 11.25 Sammenslutningen for Danske Småøer om småøernes syn på færgedrift til småøerne og den grønne omstilling af færger
v/ Kirsten Sydendal, formand

11.25 – 11.35 Landdistrikternes Fællesråd om landdistrikternes syn på den
grønne omstilling af færger
v/ Marcel Meijer, næstformand

11.35 – 11.45 Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om omstillingen til grøn
færgedrift og tværkommunalt samarbejde
v/ Erik Schmidt, havnemester i Faaborg Havn

11.45 – 12.10 Spørgsmål fra udvalget

12.10 – 12.25 Pause

12.25 – 12.35 Søfartsstyrelsen om omstilling til grøn færgedrift
v/ Palle Kristensen, chefkonsulent

12.35 – 12.45 Færgesekretariatet om Standardfærgen, landevejsprincippet m.v.
v/ Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder

12.45 – 12.55 Danske Rederier om den grønne omstilling af den kommercielle færgefart
v/ Rikke Johan, chefkonsulent, public affairs

12.55 – 13.25 Spørgsmål fra udvalget

13.25 – 13.30 Afrunding

v/ Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Susie Jessen (DD)