Småø-turisme-ambassadør – i to projekter

Projektet “De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne” med opstart 1. september 2015 løber frem til november 2016. Det er en videreførelse af projektet “27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør”.

Turismeambassadør for Småøerne

Fra marts 2014 til juni 2015 havde Sammenslutningen af Danske Småøer ansat en Ø-turisme-ambassadør, Britta Leth, tidligere turistchef i Viborg Kommune, i projeket “27 småøer med store oplevelser. Etablering af turismeambassadør”

Hendes opgave har været  at øge salget hos småøernes turisme-virksomheder. Indsatsområderne var markedsføring, virksomhedsudvikling, kvalitetsudvikling og salg (business to business).

Turismeambassadøren har været med til at udvikle pakketure og andre produkter, der sælges via f.eks. bureauer, rejsearrangører og foreninger. En af hendes opgaver var også at øge ø-virksomhedernes kendskab til kunderne og efterspørgselssiden.

For at nå målet om mersalg har Britta Leth desuden samarbejdet med virksomhedsejerne om virksomhedsudvikling – blandt andet med det formål at forbedre den basiskvalitet, kunderne møder.

Turismeambassadøren samarbejdede med virksomheder på seks øer: Endelave, Fejø, Mandø, Sejerø, Tunø og Aarø.

Britta forsatte som turismeambassadøær i et efterfølgende projekt: “De små øer – destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne”, som du kan læse mere om længere nede på siden.

Ved at følge nedenstående links kan man læse mere om det første projekt og turisme-ambassadørens aktiviteter i 2014-15:


Projektet ”27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør” er støtte med tilskud fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Turistdestinationer med kvalitet

Turismeprojektet ‘De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne’, har kørt fra 1. september 2015 og frem til november 2016.
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Projektets indsatsområder har været kvalitet – vækst – samarbejde, som der har været  fokus på i projektets fire typer af aktiviteter:

  1. Udviklingsforløb for virksomheder i form af rådgivningsbesøg for 8-10 udvalgte virksomheder
  2. Udvikling af ø som destination og samarbejde på øen/øerne/fastland. Der afholdes netværksmøder for 8 udvalgte øer
  3. Ny viden og erfaringsudveksling – via seminar og to workshops.
  4. Formidling af erfaringer fra projektet.

Der er ved projektets afslutning udarbjedet en rapport, med bl.a. resutlater og anbefalinger fra projektforløbet:

Projektrapport og bilag: Læs mere her

Find materiale fra projektet her, bl.a fra seminar/workshops: Læs mere her

Britta Leth har været ansat i projektet som turismeambassadør for småøerne.

Projektbeskrivelsen, der ligger til grund for projektet: Læs mere her (Pdf-fil)

Projektet er en fortsættelse af turistindsatsen i 2014-15 hvor Ø-turismeambassadøren blev etableret.

Til at drive projektet var Britta Leth ansat som turismeambassadør for småøerne.

I begge projekter var der fokus på turistvirksomheder på småøerne – samarbejde, kvaitet og virksomhedsudvikling var i centrum.

Projektet “27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør”, der sluttede 30. juni 2015 er afrapporteret.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.html