Kendskabsture

Der skelnes i projektet mellem to typer kendskabsture: Præsentationsture og Produktkendskabsture.

Præsentationsture henvender sig primært til busvognmænd samt formænd for menighedsråd og foreninger. Turene har haft til formål at præsentere turismeoplevelserne for disse, så de får større inspiration og motivation til at arrangere ture til øen.

Vejledning i, hvordan man som små ø-virksomheder kan afholde en produktkendskabstur, findes her: PRODUKTKENSKABSSTUR

Produktkendskabsture er arrangeret for turistinformationsmedarbejdere samt medarbejdere hos fx overnatningssteder, så disse selv kan erfare turismeoplevelserne på øen og dermed bliver ambassadører og anbefaler deres gæster besøg på øen.

Vejledning i, hvordan man som små ø-virksomheder kan afholde en præsentationstur, findes her: PRÆSENTATIONSTUR

Sammenslutningen af Danske Småøers ø-turisme-ambassadør holdt i 2014-15 kendskabsture sammen med en række virksomheder på Endelave, Mandø og Tunø.

Eksempler:

Eksempler på Invitationer/indhold for kendskabsturene kan hentes her:

Produktkendskabsture:

Præsentationsture:

Projektet ”27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør” er støtte med tilskud fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.