Mere info om projektet

Ø-turismeambassadøren var ansat med tilskud fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – i et projekt med titlen: ”27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør”.

Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen har været projektleder for projektet. Lise træffes på tlf. 62 51 39 93 og på mail  ls@danske-smaaoer.dk

Formålet med ø-turismeambassadør-projektet er er primært at

  • Øge kendskabet til turismeoplevelser på de 27 danske småøer blandt relevante målgrupper
  • Øge forbruget blandt turister og dermed sikre øget omsætning for øernes turismeaktører
  • Have et særligt fokus på sæsonforlængelse, så også skuldersæsonen medtages
  • Øge kendskabet til efterspørgselssiden, så indsatserne kan målrettes bedst muligt
  • Have fokus på virksomheds- og kompetenceudvikling blandt aktørerne

De virksomheder, der deltager i projektet, blev fundet, efter at Sammenslutningen af Danske Småøer i marts 2014 inviterede alle turisme-virksomheder på småøerne til at deltage. Læs mere her (Pdf-fil)

Projektets indsats hviler på analyser og anbefalinger fra rapporten ”Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne”, som CENTER FOR REGIONAL- OG TURISMEFORSKNING og ESKILD HANSEN // STRATEGIBUREAU / EHSB i 2012 udarbejdede for Sammenslutningen af Danske Småøer.

Rapporten fra forundersøgelsen kan downloades her (som pdf-fil): Læs mere her (Pdf-fil)

Bilag til forundersøgelsesrapporten. Læs mere her (Pdf-fil)

Læs mere om projektet her:

Projektbeskrivelse (Pdf-fil)

Projektet har løbende været omtalt og beskrevet i Ø-sammenslutningens blad Ø-posten

Læs orienteringerne her:

nr. 6   Læs mere her (Pdf-fil)

nr. 5   Læs mere her( Pdf-fil)

nr 4    Læs mere her (Pdf-fil)

nr. 3   Læs mere her (Pdf-fil)

nr. 2   Læs mere her (Pdf-fil)

nr. 1   Læs mere her (Pdf-fil)