De Små øer – turistdestinationer med kvalitet.

Projektrapport

Ved afslutningen af projektet ‘De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne’ er der udarbejdet en rapport, der dels beskriver projektets forløb, dels præsenterer de resultater og anbefalinger til virksomhedsudvikling, der er kommet ud af projektet.

Som et inspirationsværktøj til virksomheder, der vil udvikle sig, er der lavet et hæfte (bilag 5), der kort lister de muligheder projektet har arbjedet med til virksomhedsudvikling, se bilag 5*.

RapportLæs mere her (Pdf-fil) 

turismeLOGO.Lise

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.html