Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017

Ø-passet blev som forsøg sat i søen i 2016. I 2017 fortsatte vi i projektet Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017 udviklingen af ø-passet.
Projektet består foruden det fysiske ø-pas – et lille hæfte, der ligner et pas og præsenterer 38 danske øer – også af markedsføring af de danske øer og synliggørelse af øernes attraktioner.

Projektet var et samarbejde mellem Sammenslutningnen af Danske småøer og LAG Småøerne, Færgesekretariatet, VisitDenmark og Danske Færger.

Projektet startede 1. februar 2017 og blev afsluttet i februar 2018. Selve ø-pas-konceptet er overdraget til Landdistrikternes Fællesråd pr. 1. februar 2018. De kan kontaktes her: oepas@landdistrikterne.dk

Projektets aktiviteter og dokumenter

Oplægget til projektet kan læses i projektbeskrivelsen: Ø-pas projektbeskrivelse (Pdf-fil)

Læs om projektets mange aktiviteter i denne status for projektet, september 2017: Status, Ø-pas, sept. 2017 (Pdf-fil)