Nye naboer – mere øliv

Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Her kan du finde materiale om projektet:

Kontakt bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen

på tlf. 31 51 62 51 eller mail anja@danske-smaaoer.dk

Projektet har modtaget EU støtte via LAG Småøerne og er desuden støttet af Landdistriktspuljens Ø-støttemidler.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm