Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne 

Med dette projekt har LAG Småøerne og Ø-sammenslutningen i fællesskab i 2018-2020 sat fokus på småøernes bosætningsproblematikker. Projektet er afsluttet i maj 2020.

Projektets formål er kort fortalt at skabe bosætning på de danske småøer – men hvordan?
Vi tog udgangspunkt i øernes ønsker og behov og udviklede og styrkede bosætningsarbejdet på øerne.

Projektet havde fire hovedindsatser:

  • Netværks- og kompetenceudvikling
Med en række workshops tilbyder vi fra efteråret 2018 øernes beboerforeninger og andre ø-foreninger ny viden og inspiration i bosætningsarbejdet. De konkrete emner i workshopsne afgør vi efter en dialog med øerne og deres repræsentanter. Syv øer har meldt sig på banen og er med i en kernegruppe i denne del af projektet. Her får de intens rådgivning om bosætningsindsatser, får mulighed for at erfaringsudveksle og komme med input til projektets videre forløb.De syv øer er: Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø.
  • Formidlingskampagne
Mulighederne for at bo og leve på småøerne skal synliggøres. Gode fortællinger om øer som et godt sted at bosætte sig skal kommunikeres ud. Målgruppen er den brede, danske offentlighed og lokalområder tæt på småøerne.
  • Matchmaking, erhverv
Vi skal afprøve om der er potentiale for bosætning ved at matche en konkret erhvervsbranche med en målgruppe af potentielle ø-iværksættere. De muligheder, der generelt er for at drive erhverv på småøerne skal også tydeliggøres.
  • Model for ø-konsulent

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra Orø. Målgruppen for denne indsats er beboerforeningerne og ø-kommunerne.

Mere om projektet

Vil du vide mere om projektet så læs mer her: Projektbeskrivelse. Nye naboer – mere ø-liv

og Tids- og milepælsplan. Nye Naboer

Find alt materialet om  projektet her: Nye naboer – mere øliv

Den første september 2018 startede bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen i bosætningsprojektet Nye Naboer- mere øliv.

Anja er uddannet landmand og jordbrugsteknolog med efterfølgende uddannelse i landdistriktsudvikling og entreprenørskab. Landdistriktsudvikling har været den røde tråd gennem hele hendes arbejdsliv. Anja har arbejdet som landdistriktskoordinator i Assens Kommune på Fyn, hvor hun havde et tæt samarbejde med Baagø. Senest kommer hun fra en ansættelse som leder af Kultur og Fritidsafdelingen i Nordfyns kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med branding, bosætning og friluftsliv. Anja er 47 år og bor i Odense sammen med sin familie.

Projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Desuden er småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper i høj grad blivet inddraget.

Sammenslutningen af Danske Småøer har søgt og fået  i alt 880.000 kr. i LAG-tilskud og ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) til projektet.

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og er gennemført i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm