Workshop 1, bosætning

Første workshop i bosætningsprojektet Nye Naboer – mere ø-liv  fandt sted på Fyn den 26.-27. oktober 2018.

Find oplæg fra workshoppen her:

Introduktion til projektforløb, Anja

Tilflytterboliger, forsøgsprojekt. Preben B. Jørgensen

Kooperationen, andelsboliger, Elsa Brander