Matchmaking – Ejerskifte i Landbrug & fødevarevirksomheder

Matchmaking-indsatsen er et led i projektet ‘Nye naboer- mere øliv’, der gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Indsatsen har til formål at finde købere/forpagtere til de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor ejeren ønsker salg eller bortforpagtning inden for den nærmeste fremtid (0-3 år).

Det kalder vi ”matchmaking”.
Baggrunden er at en del virksomhedsejere på småøerne har vanskeligt ved at finde købere eller forpagtere til deres virksomhed, når ønsket om salg eller bortforpagtning opstår.

Målet med indsatsen

Vores mål med matchmakingen er at bidrage til ejerskifte og nyt samarbejde indenfor landbrug og fødevarer, så vi fastholder eksisterende arbejdspladser, medvirker til etablering af nye jobs og dermed sikrer aktive helårssamfund på småøerne.

Indhold i indsatsen

  • I foråret 2019 kortlægger vi hvilke landmænd og virksomhedsejere, der ønsker at deltage, og vi laver beskrivelser af de pågældende virksomheder.
  • I efteråret 2019 sætter vi ind med en markedsføringsindsats for at finde potentielle købere eller nye forpagtere til virksomhederne. Indsatsen omfatter dialog og involvering med en bred vifte af aktører, herunder interesseorganisationer, fagskoler, medier m.m. Vi præsenterer bl.a. virksomhederne ved  arrangementer og informationsmøder målrettet de potentielle købere.
  • Fra efteråret 2019 og frem til marts 2020 vil der være løbende opfølgning på henvendelser fra potentielle købere, som forhåbentlig resulterer i en række konkrete møder mellem virksomhedsejere og interesserede købere.

Læs mere om indsatsen i dette opslag: Opslag. infoskrivelse om matchmaking

Læs invitationen til landmænd og virksomhedsejere her: Matchmaking,  brev til ejere

Forløbet strækker sig fra foråret 2019 og frem til marts 2020.
Vil du høre mere om indsatsen, eller på forhånd ved at du vil deltage, så kontakt bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen på tlf. 31 51 62 51 eller mail: anja@danske-smaaoer.dk.

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne