Nye naboer – mere øliv

Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt, gennemført i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Projektet er afsluttet i maj 2020.

Har du spørgsmål til projektet, eller vil du vide mere så kontakt sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på tlf. 62 51 39 93 eller mail ls@danske-smaaoer.dk

Her kan du finde materiale om projektet:

Publikationer i projeket:

Model for ø-konsulent

Pdf til download:

Ø-konsulentmodel

Inspirationskatalog: Landejendomme til salg

Pdf til download: Landejendomme til salg

Til- og fraflytterundersøgelse

Pdf til download: Til- og fraflytteranalyse

Idé-katalog: Tips og erfaringer

Pdf til download: Idékatalog

Projektets slutrapport

Pdf til download: Slutrapport

Projektet har modtaget EU støtte via LAG Småøerne og er desuden støttet af Landdistriktspuljens Ø-støttemidler.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm