Småøernes Aktionsgruppe

Aktionsgruppe skal ikke længere modtage og behandle anmodninger om udbetalinger fra LAG-ordningerne under NaturErhvervstyrelsen.

Udbetalingsanmodningerne skal sendes direkte til NaturErhvervstyrelsens Center for Projekttilskud på mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Vejledninger og skemaer til projektændringer og udbetaling finder man via dette link:

www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/soeg-tilskud/ansoegningsskemaer-vejledninger

(Bemærk: Tilskudsordningerne hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, men behandlingen af ansøgningerne og udbetalinger sker hos NaturErhvervstyrelsen.)

Som projekthaver er man forpligtet til at gøre opmærksom på, at et projekt har modtaget tilskud fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Reglerne for ’Kommunikationsmaterialer og -krav’ samt diverse grafiske skabeloner finder man her: http://
www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/soeg-tilskud/kommunikationsmaterialer-krav

NaturErhvervstyrelsen (Center for Projekttilskud / LAG-ordninger) kan også kontaktes telefonisk eller på mail: http://naturerhverv.dk/naturerhvervstyrelsen/om-styrelsen/kontakt-os/

Kontakt til Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe har ikke længere ansat en koordinator, og alle aktiviteter er under afvikling.

Formanden for Småøernes Aktionsgruppe, Eva Terkelsen kan træffes på tlf. 20 63 15 31 og på mail et@danske-smaaoer.dk

Ny LAG for småøerne

I august 2014 blev der stiftet en ny LAG-forening for småøerne. Foreningen hedder LAG Småøerne og skal indtil 2020 virke på de samme vilkår og med de samme opgaver, som Småøernes Aktionsgruppe har gjort i årene 2007-2014.

Første ansøgningsfrist hos den nye LAG bliver i foråtet 2015.

Læs mere om LAG Småøerne her: www.lag-småøerne.dk