Projekt ØSE: Erhverv og nye arbejdspladser

Socialt entreprenørskab

ØSE står for Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab.

Med det mener vi, at fællesskabet og ø-samfundet tager et ansvar som entreprenører, der skaber mulighed for erhverv og arbejdspladser.

Til projektet har vi fået støtte fra landdistriktsprogrammet og fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til Social Innovation i yderområder 2011.

Udvikling af metoder er en vigtig del af det samlede projekt: Sideløbende med arbejdet på de tre øer, skal konsulenterne udvikle arbejdsmetoder, som kan hjælpe andre til at komme i gang med at skabe erhverv i fællesskab.

Formidling af resultaterne er også en vigtig del af projektet.

To rådgivere

Til at hjælpe os har vi:

Hanne Tanvig: Forsker fra KU SCIENCE med speciale i landdistriktsudvikling og mangeårig erfaring med lokale strategier og projekter.

Kirsten Malling Olsen: selvstændig landdistriktskonsulent med erfaring fra en række ø-projekter, handlingsplaner m.m.

Analyse og forretningsudvikling

I projektet får de tre øer inspiration, viden og værktøjer til at udvikle et nyt, konkret ø-erhvervsprojekt. Øerne får bl.a. hjælp til:

1. analyse og kortlægning af erhvervsmulighederne på jeres ø (potentialer og behov)

2. idéudvikling, projektudvikling og forretningsudvikling

3. organisering, budgetlægning, investeringsbehov m.m.

4. projektbeskrivelse, fundraising og realisering.

Social økonomiske virksomheder

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder undersøgte i 2013 barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og kom med en række anbefalinger til Regeringen – bl.a. til en lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder

I september 2013 kom anbefalingerne fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalgets anbefalingsrapport og rapportens appendikser: Læs mere her

Udvalget for socialøkonomiske virksomheder definerer socialøkonomiske virksomheder således: ”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål”. (Ved socialt formål forstås her, ”at virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter”).

Rådgivning om socialøkonomiske virksomheder

På hjemmesiden startup.dk findes forslag til forretningsplan m.m. målrettet sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Læs mere her

Mere info

På Byfornyelsesdatabasen (Ministeriet for By, Bolig og Landdisktrikter) findes en uddybende beskrivelse af projektet. Læs mere her