Produktkendskabsture

Medarbejdere på hoteller, turistbureauer og campingpladser på fastlandet, kan guide deres kunder videre til ø-oplevelser. På den måde yder de en service til deres gæster – og småøernes turisme-virksomheder får flere kunder og mere salg.

For at øge denne trafik mellem virksomheder på fastlandet og ø-virksomhederne bør man give frontpersonalet (dem, der møder kunderne på fastlandet) større kendskab til turisternes muligheder på øen. Dette kan man gøre ved at tilbyde en gratis kendskabstur.

Kendskabsturen arrangeres af en eller flere småø-virksomheder, og arrangørerne sender en invitation direkte til virksomheder på det nærmeste fastland (hoteller, vandrehjem, campingpladser, attraktioner, turistbureauer, restauranter, busselskaber osv.)

På kendskabsturen får frontpersonalettil en grundig introduktion til mulighederne på øen og en guidet rundtur, som f.eks. også omfatter øens museum og naturoplevelser.

Der bør også indgå en eller anden form for forplejning i en kendskabstur.

Det er naturligt, at flere virksomheder går sammen om at arrangere en kendskabstur: Det kan være færgeselskabet, spisestederne, museet, ø-guiden m.fl.

Turen skal være gratis for gæsterne (frontpersonalet), så arrangørerne skal være parate til at dække omkostningerne. Til gengæld får de en direkte og positiv kontakt med personer, der kan markedsføre deres produktet til turister på fastlandet.

Kendskabsturen kan følges op af telefonisk kontakt elle et brev – for at vedligeholde interessen og styrke loyaliteten mellem virksomhederne.

MERE INFO

Sammenslutningen af Danske Småøers ø-turisme-ambassadør har i 2014 holdt kendskabsture sammen med en række virksomheder på Endelave og Mandø.