Præsentationsture

Foreninger, virksomheder, offentlige myndigheder, hoteller og rejsearrangører kan være store kunder, som tager mange gæster med til øen og dermed også skabet et stort salg hos ø-turisme-virksomhederne.

Dette business to business salg bør man opdyrke og pleje bl.a. ved at arrangere præsentationsture.

Foreningsformænd, virksomhedsejere, rejsearrangørernes bookere og andre professionelle kunder får på en præsentationstur et grundigt kendskab til produkterne og til øen. Målet er, at de efter turen køber en eller flere dagsture eller flerdages-arrangementer (til deres medlemmer, medarbejdere eller kunder).

Invitationen til en præsentationsturen sendes til modtagere, som man forventer vil være kunder hos ø-virksomhederne. Det kan være, fordi man allerede har fået en henvendelse, eller fordi man ved, man har et produkt, der passer til modtagerne.

Præsentationsturen kan arrangeres af flere ø-virksomheder i fælleskab, men man skal så være bevidst om at det er et samlet produkt, man vil præsentere og sælge. Det kan være en dagstur med færge, guided tur, museumsbesøg og spisning. Eller det kan være et kursusophold på kroen med f.eks. tre overnatninger, en guided tur og et virksomhedsbesøg, som en del af produktet. Det er vigtigt at have et produktblad, som beskriver produktets præcise indhold.

Eksempler på potentielle kunder, der kan inviteres på en præsentationstur er:

– formænd fra ældre-organisationer, menighedsråd, vandreforeninger og lystfiskerforeninger

– repræsentanter fra kommunernes personaleafdeling, fra store kursusarrangører og fra større virksomheder, der selv arrangerer personalekurser og -ture.

På nogle præsentationsture kan man invitere flere kunder på en gang (f.eks. foreningsformænd). På andre ture må man nøjes med en kunde (f.eks. en stor kursusvirksomhed, som vil tilbyde et unikt produkt).

MERE INFO

Sammenslutningen af Danske Småøers ø-turisme-ambassadør har i 2014 holdt præsentationsture sammen med en række virksomheder på Endelave og Tunø.