Generalforsamling og valg til bestyrelsen

Nu nærmer tiden for generalforsamlingen sig og dermed valg til formandskab og bestyrelse i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 11. juni 2022, kl. 9.00 til 12.00 på Fur i Fur forsamlingshus, Madsbadvej 36.

Hvem kan deltage

Alle beboere og grundejere på en af de 27 småøer kan deltage i generalforsamlingen.
Stemmeret har ø-repræsentanterne for hver ø.

Valg til bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen er der også valg til Ø-sammenslutningens bestyrelse.

Der er, ud over formand og næstformand, 6 pladser i bestyrelsen. Tre bestyrelsespladser, der går på tur mellem medlemsøerne, og tre medlemmer, der skal vælges på generalforsamlingen.

Nuværende formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, har meddelt, at hun ikke genopstiller til juni. Derfor skal der også vælges ny formand på generalforsamlingen. Nuværende næstformand, Kirsten Sydendal er kandidat til posten.
Hvis Kirsten vælges som formand, skal der også vælges en ny næstformand for det kommende år.

For at stille op som valgt kandidat til bestyrelsen skal man:
• Have fast adresse på en af de 27 småøer
• Være medlem af øens beboerforening

Hvad skal man som bestyrelsesmedlem?

Først og fremmest skal man have en interesse for øsamfundenes udvikling. Som bestyrelsesmedlem repræsenterer man alle 27 småøer og arbejder for Ø-sammenslutningens overordnede formål: At sikre helårsliv på småøerne.

Hvor tit skal man møde?

Bestyrelsesmedlemmerne sidder for to år ad gangen og forventes at møde til:
• Generalforsamlingen i foråret og repræsentantskabsmøde i efteråret
• 6-8 bestyrelsesmøder, både online og fysiske

Der er desuden mange muligheder for at deltage i konferencer, møder og udviklingsseminarer.

Skriv til os, hvis du ønsker at stille op!

Bestyrelsen opfordrer til, at kandidaterne offentliggør deres kandidatur inden generalforsamlingen – men man kan selvfølgelig også stille op på selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer til, at man samtidig afleverer en skriftlig motivering, dokumentation for bopæl og medlemskab af den lokale beboerforening, og opfordrer kandidaten til i sin motivering at indhente opbakning fra sin egen beboerforening.

Meld gerne dit kandidatur og send din motivering til sekretariatet (max 750 tegn) senest den 27. maj på mail: sekretariatet@danske-smaaoer.dk
De indkomne kandidaters motivering sendes ud sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen.

Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt nuværende næstformand, Kirsten Sydendal på ks@danske-smaaoer.dk eller tlf.nr. 24 64 49 44.

Vedtægter

Inden du melder dit kandidatur, er det en god idé at læse Sammenslutningen af Danske Småøers vedtægter.
Vedtægterne finder du her

Dokumenter fra generalforsamlingen på Fur

Her finder du formandens beretning, referat m.m. fra generalforsamlingen 2022
Generalforsamling 2022

Bestyrelse

Se den nuværende bestyrelse her: Bestyrelsen

Ø-repræsentanter

Se, hvem der repræsenterer din ø her: Ø-repræsentanter