Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer.
På den årlige generalforsamling vælges formand og næstformand skiftevis hvert andet år for en to-årig periode.
De øvrige 6 pladser besættes på skift mellem øerne, hver for en treårig periode. Hvert år kommer der to nye medlemmer ind og to går ud.

Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand

Dorthe Winther

Omø
+45 58 19 91 83 / +45 61 70 52 49
dw@danske-smaaoer.dk

Næstformand

Ove Linnemann Axelsen

Egholm
+45 98 17 49 69 / +45 40 25 99 69
oa@danske-smaaoer.dk

Øvrig bestyrelse