Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske Småøer består af 8 medlemmer.
På den årlige generalforsamling vælges formand og næstformand skiftevis hvert andet år for en to-årig periode.
De øvrige 6 pladser går på skift mellem øerne, der selv beslutter, hvem de sender. Øernes bestyrelsesmedlemmer sidder hver for en treårig periode. Hvert år kommer der to nye medlemmer ind, og to går ud.

Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse består af følgende medlemmer:

Dorthe Winther

Formand

Omø
+45 58 19 91 83 / +45 61 70 52 49
dw@danske-smaaoer.dk

Kirsten Sydendal

Næstformand

Fejø
+45 24 64 49 44
ks@danske-smaaoer.dk

Øvrig bestyrelse

Arne Lund

Bestyrelsesmedlem

Hjortø
+45 26 13 07 77
al@lund-gjedsted.dk

Flemming Christensen

Bestyrelsesmedlem

Avernakø
+45 26 78 74 70
avernakoelam@gmail.com

Mathilde Kragh Hare

Bestyrelsesmedlem

Hjarnø
+45 27 29 36 09
mathildekhare@gmail.com

Mogens Windeleff

Bestyrelsesmedlem

Lyø
+45 29 45 39 45
mogens.lyoe@strynet.dk

Søren Svennesen

Bestyrelsesmedlem

Barsø
+45 22 35 91 36
soren.svennesen@privat.dk

Søren Thide

Bestyrelsesmedlem

Drejø
+45 20 23 25 26
sthide54@gmail.com

Bestyrelsen, juni 2021.

Fra venstre: Næstformand Kirsten Sydendal, Formand Dorthe Winther, Flemming Christensen (Avernakø), Bjarne Rasmussen (Drejø), Mogens Windeleff (Lyø) og Mathilde Kragh Hare (Hjarnø).

Desuden sidder Søren Svennesen (Barsø) og Arne Lund (Hjortø) også i bestyrelsen.

© Copyright - Sammenslutningen af danske småøer