Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods- og passagertransport

21. juni 2023

Høringssvaret er sendt til Indenrigsministeriet og til Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Udvalget for Småøer.

Læs Ø-sammenslutningens høringssvar på begge bekendtgørelser her

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til nedsættelse af takster for passagerer

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til nedsættelse af takster for gods