Høringssvar og brev vedr. CO2 af gift på færger

12. marts 2024

Der er nye regler på vej for CO2 afgifter på skibe, herunder færger. Som det ser ud nu, vil småø-færgerne blive pålagt en højere brændstofafgift allerede fra 2025.

SaDS har sendt høringsforslag, hvor vi kraftigt anbefaler at småø-færgerne undtages og at der i stedet afsættes midler til, at omlægge færgedriften til grønne færger.

Vi har desuden sendt et bekymringsbrev til de ansvarlige ministre og til Udvalget for Landdistrikter og Småøer.

Læs høringssvaret her

Læs brevet her

Den 14. maj kom der svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S), som svarede på vegne af sine ministerkolleger.

Læs ministerens svar her