Høringsvar om ny postlov

18. august 2023

Ø-sammenslutningen har indgivet høringssvar vedrørende ny postlov.

Læs høringssvaret her