Høringssvar om hastighedsbegrænsninger

25. juni 2022

Høringssvar over udkast til ”Ændringsbekendtgørelse til Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”
samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”

Høringssvar til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser