Menighedsrådsseminar

Ø-kirkerne, nu og i fremtiden

Præster og medlemmer af menighedsråd på øer, der har aktive kirker, inviteres til seminar på Venø den 4. og 5. februar 2022.

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, formanden for Folketingets Landdistriktsudvalg og medlem af Kirkeudvalget Lennart Damsbo-Andersen og sognepræst Rasmus H.C. Dreyer, Agersø-Omø Pastorat er blandt oplægsholderne.

Pressemeddelelse

Ø-træf for menighedsråd

For 8. gang samles menighedsråd fra de små øer til seminar, og tilslutningen er større end nogen sinde.

Godt 40 menighedsrådsmedlemmer og præster fra 11 af Sammenslutningen af Danske Småøers medlemsøer mødes i slutningen af næste uge til menighedsrådsseminar på limfjordsøen Venø. Her skal de drøfte glæder og udfordringer med at drive kirke på en lille ø.

Selvom vi som øer er meget forskellige, viser deltagerantallet, at der er et stort behov for at mødes og drøfte de særlige forhold, der er ved at være menighedsråd og præst i et lille ø-sogn, og med et netop overstået menighedsrådsvalg med nye medlemmer giver det rigtig god mening at afholde seminaret netop nu, siger formand Dorthe Winther, Sammenslutningen af Danske Småøer, som sammen med Venøboen og  Omø og Venø menighedsråd er initiativtager til endnu et seminar om ø-menighedsrådenes arbejdsvilkår.

Bopælspligt, færger og det at være et lille menighedsråd

At være menighedsråd på en lille ø er anderledes end at være menighedsråd i en lille by på fastlandet. Derfor starter seminaret med en ’ø-runde’, hvor menighedsrådene får lov at fortælle, hvad de står overfor netop nu i det kirkelige arbejde.

På små øer uden fastboende præster definerer både sejltid og -planer, hvor ofte og på hvilket tidspunkt man har gudstjeneste. Derfor har mange små øer også et ønske om at fastholde en bosiddende præst, som udover at være øens præst også gør tjeneste på fastlandet. Derfor indeholder seminaret også et oplæg om, hvor ø-præsten har hjemme v. Rasmus H. C. Dreyer, sognepræst ved Agersø-Omø Pastorat.

Menighedsråd og præster på småøerne påtager sig udover det kirkelige arbejde ofte også et ansvar for øens udvikling gennem samarbejde med øens andre foreninger, siger Dorthe Winther. Man ved godt som ø-menighedsråd, at tingene hænger sammen, og at det er nødvendigt, at alle bakker op om øens fortsatte eksistens – lige såvel som vi øboere også skal bruge kirken og deltage i menighedsrådsarbejdet, for ellers er det der jo lige pludselig ikke mere.

Corona og kirkens rolle i fremtiden

Ø-seminaret byder også på oplæg udefra. Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, sætter fokus på kirken efter corona, og Lennart Damsbo Andersen (S), medlem af folketingets kirkeudvalg og formand for Udvalget for småøer giver sit bud på kirkens rolle i fremtidens Danmark. Herefter har menighedsrådsmedlemmer mulighed for, inden turen atter går hjemad til de enkelte øer, at give både Lennart Damsbo Andersen og Henrik Stubkjær gode ideer og ønsker med hjem, til hvordan man styrker det kirkelige liv på småøerne.

Seminaret finder sted på Venø den 4.-5. februar 2022

KONTAKT

For yderligere information eller interview kontakt:

Dorthe Winther

formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Tlf. +45 61 70 52 49  /  email:  dw@danske-smaaoer.dk

Program (2 sider)

Download program: Menighedsrådsseminar

Menighedsrådsseminar 2022 program