Menighedsrådsseminar

Menighedsrådsseminar på Venø 4.-5. februar 2022

Ø-kirkerne, nu og i fremtiden

Præster og medlemmer af menighedsråd på øer, der har aktive kirker, inviteres til seminar på Venø den 4. og 5. februar 2022.

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, formanden for Folketingets Landdistriktsudvalg og medlem af Kirkeudvalget Lennart Damsbo-Andersen og sognepræst Rasmus H.C. Dreyer, Agersø-Omø Pastorat er blandt oplægsholderne.

Praktiske oplysninger i forbindelse med
menighedsrådsseminar på Venø

Hvornår Fredag den 4. og lørdag den 5. februar 2022
Hvor Mødested den 4. februar: Venø Kro, Havstokken 22, Venø

www.venoekro.dk

Pris Kr. 775,- pr. deltager, der dækker deltagelse og måltider, men ikke transport til og fra Venø.

Betaling skal ske til VenøBoens konto 7500-5004298 eller MobilePay 720085 samtidig med tilmelding og senest den 10. januar. Husk at skrive navn og ”Seminar 2022” ved overførslen.

Tilmelding Tilmeldingsfrist er den 10. januar 2022.

Tilmeldingen sendes til sekretariatet@danske-smaaoer.dk.

Benyt dette skema

Betaling til VenøBoens konto skal ske samtidig med tilmelding og senest den 10. januar.

Overnatning Privat indkvartering hos venøboerne er gratis.

Ønskes hotelovernatning, så er det via egen reservation og afregning: www.struergrandhotel.dk og www.tambohus.dk.

Der findes også overnatningsmuligheder på Venø: www.kortlink.dk/2dfxd.

Transport Togforbindelse: Nærmeste station er Struer www.rejseplanen.dk.

Bus: Struer-Venø, Venø Bussen venoe.dk/til-og-fra-venoe/venoe-bussen.

Bil: Færgeafgang fra Kleppen kl. :00, :20 og :40 i dagtimerne (reservation ikke nødvendig). Overfartstiden er 3 minutter.

Venø Færgefart: www.venoefaergefart.dk.

Program (2 sider)

Download program: Menighedsrådsseminar

Menighedsrådsseminar 2022 program