Sekretariatsleder

Lise Thillemann Sørensen

+45 62 51 39 93
+45 60 77 13 39
ls@danske-smaaoer.dk