Projektstøtte

BEMÆRK! Disse oplysninger er ikke fyldestgørende.

Der kan være mulighed for støtte, hvis man går med en god idé til et projekt, hvad enten det er af kulturel, social, eller erhvervsmæssig karakter. Det skal ikke forstås sådan, at der automatisk er støtte, blot fordi man bor på en ø. Ansøgninger vurderes og prioriteres naturligvis.

På denne side linker vi linke til de mest oplagte sites, hvor man kan orientere sig om mulighederne:

Landdistriktspuljens Ø-støtte (Erhvervsministeriet)

Pulje til projekter af kulturel, social og erhvervsmæssig karaktér på de 27 små øer. Midlerne gives enten som tilskud eller rentefri lån. Formålet med ordningen er at styrke helårssamfundene på de små øer. Læs mere om ordningen på http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette

LAG småøerne

Den lokale Aktionsgruppe for de 27 småøer har flere ansøgningsrunder om året. Virksomheder, foreninger og netværk kan søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet her. Læs mere her

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet har foruden de to ovenstående puljer en bred vifte af støttemuligheder. Lige fra ren landbrugsstøtte, over støtte til miljø-projekter, til støtte til udvikling af landdistrikterne. Læs mere her

EU-ordninger

Der findes mange EU-ordninger. Nok er ikke alle relevante for øerne, men det kan være værd at få overblik via Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder lige fra spejderhytter til klubhuse. Besøg fonden på www.loa-fonden.dk

Tips- og Lottomidler til friluftsliv

Via Friluftsrådet kan der søges Tips- og Lottomidler til projekter, der er knyttet til friluftliv. Læs om mulighederne på www.friluftsraadet.dk

Fonden for Syddansk Vækstfremme/Welfare Tech Invest

Et af fondens formål er at yde lån til iværksættere i regionens yderområder. Hertil er øremærket 20. mio. kr.. de enkelte lån varierer fra 100.000 til 3 mio kr. Læs mere om mulighederne på www.welfaretechinvest.dk

Råd til små virksomheder og iværksættere

Søger man som lille virksomhed råd om finansiering kan dette site være nyttigt at besøge: startvaekst.virk.dk

Kontakt os

Man er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for en snak om sit projekt. Vi er ikke specialister i alle de ordninger der er, men vi kan måske alligevel hjælpe dig et skridt videre.

Vi er at træffe på tlf. 62 51 39 93 eller sekretariatet@danske-smaaoer.dk