Projektstøtte

BEMÆRK! Oplysningerne om støttemuligheder er ikke fyldestgørende. Klik ind på støtteordningernes egne hjemmesider for at få alle relevante informationer.

Der er mulighed for at søge støtte, hvis man går med en god idé til et projekt, hvad enten det er af kulturel, social, eller erhvervsmæssig karakter.
Der er ikke automatisk støtte, blot fordi man bor på en ø. De enkelte ansøgninger vurderes og prioriteres af tilskudsgiverne.

På denne side linker vi til de mest oplagte sites, hvor man kan orientere sig om mulighederne:

Landdistriktspuljens Ø-støtte (Indenrigs- og Boligministeriet)

Pulje til projekter af kulturel, social og erhvervsmæssig karaktér på de 27 små øer. Midlerne gives enten som tilskud eller rentefri lån. Formålet med ordningen er at styrke helårssamfundene på de små øer. Læs mere om ordningen på Ø-støtten

LAG småøerne

Virksomheder, foreninger og netværk kan søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet. Læs mere her: LAG Småøernes tilskud

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet har foruden de to ovenstående puljer en bred vifte af støttemuligheder. Lige fra ren landbrugsstøtte, over støtte til miljø-projekter, til støtte til udvikling af landdistrikterne. Puljerne til forsøgprojekter, frivillge aktører, etablering og renovering af dagligvarebutikker og til områder med landvindmøller kan således også søges af småøer. Læs mere her

Slots- og Kulturstyrelsen

Der er en række puljer fra Slots- og Kulturstyrelsen, der skal støtte kulturen i kølvandet på COVID-19.
FIND alle puljerne her: COVID19 puljer til kultur mm. – her er også kompensationsmuligheder for foreninger, folkeoplysningsforbund, selvstændige kunsterere og freelancere.

EU-ordninger

Der findes mange EU-ordninger  – og ikke alle relevante for øerne, men det kan være værd at få overblik via Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Lokale- og Anlægsfonden

Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder lige fra spejderhytter til klubhuse. Besøg fonden på www.loa-fonden.dk

Midler til friluftsliv

Friluftsrådet administrerer en række midler til friluftsliv. Læs om mulighederne på www.friluftsraadet.dk

Bl.a. kan lokale foreninger, under Friluftsrådets medlemsorganisationer søge midler. Da Ø-sammenslutningen er medlem i Friluftsrådet betyder det at de lokale beboerforeninger på øerne kan søge denne pulje. Læs om lokalpuljen her: Lokalforeningspuljen

Legat fra Friluft.dk

Friluft.dk har et legat, der støtter initiativer og aktiviteter med fokus på naturen og udendørsaktiviteter

Læs mere om legatet her: www.friluft.dk/legat/

Nykredits Fond

Støtte til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.
Støtter som hovedregel ikke projekter med mere end 500.000 kr. Og oftest gerne mindre.

Læs mere på Nykredits Fonds hjemmeside: nykreditsfond.dk

Nordea Fondens ‘her bor vi’ pulje 

Små og mindre bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge puljen. Formålet er at hjælpe lokale ildsjæle og foreninger med at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by. Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. Læs om puljen her:  Lokalpulje, Nordea Fonden

Virksomhedsprogram til 800 mio kr.

Iværksættere og mindre virksomheder kan få hjælp til grønne og digitale løsninger.
Midlerne kommer fra EUs genopretningsprogram og er måltettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere, der har brug for at ruste deres forretning med nye teknologier, udstyr eller kompetenceudvikling efter coronakrisen. Virksomheder kan få vejledning gennem deres lokale erhvervshus.

Råd til små virksomheder og iværksættere

Søger man som lille virksomhed råd om finansiering kan dette site være nyttigt at besøge: startvaekst.virk.dk

Kontakt os

Man er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for en snak om sit projekt. Vi er ikke specialister i alle de ordninger der er, men vi kan måske alligevel hjælpe dig et skridt videre.

Vi er at træffe på tlf. 62 51 39 93 eller sekretariatet@danske-smaaoer.dk