Landdistrikternes Fællesråd

Sammenslutningen af Danske Småøer samarbejder bredt med Landdistrikternes Fællesråd om udviklingen af landdistrikter, og i særdeleshed øer.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer, og hvis formål det er at dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for Landdistrikter og yderområder.

Læs mere på deres hjemmeside: www.landdistrikterne.dk