LAG Småøerne

Foreningen er LAG  – lokal aktionsgruppe – i programperioden 2022 – 2027 for de 27 småøer, der er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer.

LAG Småøerne fordeler EU landdistriktsmidler til projekter på småøerne.

Læs mere her

Kontakt

Koordinator: Anja Knudsen, tlf.; 20 30 99 17, mail: ak@lag-smaaoerne.dk og Morten Priesholm, tlf.: 22 32 84 93; mail: mp@lag-smaaoerne.dk

Foreningens formand: Lilian Petersen, mail: lilianpetersen46@gmail.com

Bliv medlem af LAG Småøerne

Som medlem af LAG Småøerne er man som øboer med til at sende signal om sin interesse for at være aktiv i udvikling af landdistrikterne – og dermed sikre midler til gennemførelse af udviklingsaktiviteter på småøerne.
Fastboende øboere over 15 år kan blive medlemmer.
Det sker ved at sende oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, og ikke mindst tydelig mail-adresse til info@lag-smaaoerne.dk