Forprojekt om erhvervsudvikling og turisme

I 2011-12 indgik Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Aktionsgruppe og Småøernes Fødevarenetvæk et samarbejde om et forprojekt, finansieret af Region Sydanmark og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Forprojektet ”Småøturisme: oplevelseserhverv og ø-destinationer med potentiale” har et todelt formål: dels at kortlægge de eksisterende erhverv på småøerne og dels at afdække potentialerne for udvikling. I regi af forprojektet har konsulenter fra CRT (center for regional og turismeforskning) udarbjedet en analyserapport, som kan downloades. Læs mere her (Pdf-fil)

Bilag til rapporten findes her: Læs mere her (Pdf-fil)