Flere stjerner – mindre bilstøj

I sommeren 2008 købte vi et gammelt hus på Femø. Det var ikke særligt velovervejet, men spændende. Huset trængte gevaldigt til et løft for at blive til den fritidsbolig, vi kunne tænke os.

af Jeanette Dalsgaard

John er født på Femø og boede her i de første 10 år. Han er kommet her i de første år, efter familien flyttede fra øen, men ikke meget som voksen, før der blev inviteret til skolefest omkring år 2000. Derefter kom han her jævnligt, og sammen holdt vi ferie herovre i et par år. Tanken om et sommerhus eller en grund i sommerhusområdet var blevet vendt nogle gange, men skubbet til side igen. Og pludselig var tilbuddet om at købe huset der, og så slog vi til.

Femøboerne bød os velkomne. Både naboer og andre på øen bød velkommen, selvom et helårshus nu blev til fritidshus. Det er altid et plus, når et hus sælges til nogen, der vedligeholder det, i stedet for at huset forfalder.

På det tidspunkt boede vi nær Næstved, og turen herned var ikke så lang. Så ofte var vi her flere weekender i træk, eller Jeanette blev en hel uge og tog fat på nogle af de opgaver, der er, når et hus skal renoveres.

Flere stjerner – mindre bilstøj

Da Johns arbejde flyttede til Randers, flyttede begge med, men nu blev turen lang, og besøgene færre. Tanken om at sælge huset på Femø var nærliggende, og der blev også gjort et forsøg. Men vi fortrød. For her var så dejligt. Allerede på færgen herover begyndte det mindre stressende tempo, der er så karakteristisk.

På Femø var der også stilheden og roen. Aftener uden bilstøj, hvor man hører naturens lyde. Nætter med stjernevrimmel, der kan ses, fordi her er mørkt uden byens lys. Og sne, der er hvidt og ligger i driver på vejen frem til næste morgen. Og ikke mindst femøboerne, der hilser, byder velkommen og udtrykker glæde ved at se os.

Gav ølivet en chance

Da John sluttede på arbejdsmarkedet, og huset i Randers blev solgt i sommeren 2018, besluttede vi at flytte herned, ”i hvert fald et års tid, og så kan vi se, hvad vi så vil”. Men ret hurtigt stod det klart for os, at her kunne vi godt bo fast. Vi er blevet budt meget velkomne som fastboende herovre. Femøboerne glæder sig over, at der kommer folk til, og vi inviteres til at deltage i det sociale liv og de aktiviteter, der er på Femø. Og har man lyst, er der mulighed for at engagere sig i foreningsliv og frivilligt arbejde. John er med til at holde liv i øens lille museum og er engageret i beboerforeningens arbejde. Jeanette har været med til at starte en strikkecafe, der mødes hver anden torsdag, og har været involveret i opstarten af besøgsvennestjenesten på Femø og er besøgsven for en ældre dame én gang om ugen.

Et aktivt liv

En stor del af sommeren går med at holde den nyanlagte urtehave og nyde udendørslivet. Næsten alle måltider indtages udendørs, dagene går med badeture og ikke mindst med at cykle rundt på øen. Vi har købt el-cykler og starter yderst sjældent bilen. Det er så vores lille bidrag til at mindske luftforureningen. Ofte bliver det også til en omvej eller ekstratur, når vi skal ærinder på øen. Sommeren er også typisk årstiden, hvor vi har flere gæster, både en-dags og overnattende gæster.

Når folk spørger: ”Hvad laver man dog på sådan en ø om vinteren?”, er svaret for vores vedkommende: ”Det samme, som vi har lavet de andre steder, hvor vi har boet”. Vi er ikke cafe- og biografbrugere i stor stil, så vi deltager i de aktiviteter, der er her. Vinteren bruges også til i højere grad at besøge familien væk fra øen, hvor sommeren ofte bringer gæster til Femø.

Færgen er afgørende

Selvom vi er glade for at bo på Femø og ikke overvejer at flytte, så er det virkelig gået op for os, hvor afhængig af færgen, man er som øbo. Vores første vinter på Femø var præget af mange færgenedbrud og aflysninger på grund af blæsevejr, samt mangelfuld information fra færgeledelse, som nu – efter ihærdig indsats fra ø-repræsentanterne – er bedret. Det har betydet ændringer af aftaler og planer og meget ventetid. Færgen er jo ”flaskehalsen” til besøg og oplevelser på den anden side. Og med afgang cirka hver anden time skal der hele tiden regnes på, hvilken færge vi skal med, når vi f.eks. skal til fødselsdag.

Færgeturen mellem Femø og Kragenæs tager 50 min, og vi prøver at bruge tiden til noget nyttigt eller hyggeligt. Drikke den medbragte kaffe og tale med de andre, sådan lidt cafe-agtigt, læse avisen eller lave telefonopkald. På hjemvejen bliver det ofte til en lur.

Færgeafgangene er sparsomme i aftentimerne og fungerer som bestillingsfærger. Men en lørdag aften koster det meget ekstra, hvis vi skal hjem efter kl. 20. Så reducering i færgetrafikken vil få os til at overveje livet som øboere igen.

FAKTA:  Jeanette Dalsgaard og John Larsen

·        Begge 65 år

·        Jeanette har været pensionist i en årrække. John er på efterløn siden december 2017

·        John er født på Femø og opvokset på Lolland, hvor han også har boet en stor del af sit voksenliv

·        Jeanette er født på Falster, opvokset og boet på Sjælland

·        To børn, svigerbørn og børnebørn.