ESIN

Europæisk ø-samarbejde

Sammen med ø-organisationer fra Finland, Frankrig, Irland, Sverige og Skotland har Sammenslutningen af Danske Småøer dannet ESIN, en interesseorganisation der skal tale de små ø-samfunds sag i EU.

Siden er det europæiske samarbejde udvidet med ø-organisationer fra Italien, Grækenland, Åland og Estland. Hovedformålet for ESIN er at arbejde for, at småøerne på alle områder forbliver levende helårssamfund. Dette gøres på to planer: – Dels på det lokale niveau, hvor man gennem erfaringsudveksling, fælles projekter og møder mellem øboere forsøger at styrke øernes kulturelle identitet, skabe netværk på tværs samt foretage sammenligninger af, hvordan medlemslandene håndterer forskellige ø-problematikker. (F.eks. er der gennemført et Intereg-projekt med 18 ’casestudies’ af essentielle ø-problematikker og herunder afholdt 12 seminarer for øboere fra de enkelte medlemslande).- Dels på det europæiske plan, hvor ESIN har til formål både at informere relevante EU-institutioner og at påvirke EU’s politik og regler ved at øge bevidstheden om og forståelse af de små øers problematikker.

Udover den årlige generalforsamling, der på skift finder sted i et af medlemslandene, afholdes der hver anden måned møder via Skype, hvor medlemmerne dels samarbejder om politiske temaer rettet mod Europaparlamentet, dels samarbejder om fælles projektinitiativer.

Læs mere her