Det Fælles Færgesekretariat

Kommuner med småøer – med færgedrift (Esbjerg Kommune med Mandø er undtaget, da de ikke har færge) – er gået sammen om at etablere Det fælles Færgesekretariat. Sekretariatets hovedopgave er at samordne en del af de færgeopgaver kommunerne, hver især tager sig af, med det formål at fremme et løbende samarbejde om drift på færgeområdet, samt tilbyde faglig ekspertise og sparring for herved at billiggøre driften.

Det Fælles Færgesekretariat er en del af den aftale om udligningsordningen, som blev indgået i 2013 om at tilføre det kommunale færgetilskud (§20 tilskuddet) ekstra 15 mio. kr. årligt med virkning fra 1.1. 2014. Folketinget besluttede, at de 18 småø-kommuner, der får del i de ekstra 15 mio. kr. vedr. færger til småøer, skal bruge tilsammen ca. to mio. kr. om året på drift af det fælles færgesekretariat.

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen kan kontaktes på tlf. 29 16 22 07 eller mail  jfh@faergesekr.dk

Færgesekretariatet, Vestergade 1, 5970 Ærøskøbing

Færgesekretariatets hjemmeside: www.faergesekr.dk