BlivØbo.nu

I 2012 igangsatte Sammenslutningen en bosætningskampagne, BlivØbo.nu, der i høj grad var drevet af øboernes eget engagement. Se mere om BlivØbo.nu på hjemmesiden www.blivøbo.nu