Vision for småøer

Forestil dig din ø i 2040: Hvordan forventer du, at der vil se ud til den tid? Og hvad håber du på, at der vil være sket?

Det var kort sagt den øvelse, som deltagerne ved Sammenslutningen af Danske Småøers virtuelle nytårskur den 12. januar 2021 blev sat på.

Billedet af ordskyen her ved siden af viser de ord, deltagerne brugte til at beskrive deres ø med. ‘Natur’ er fremtrædende og gik igen hos mange.

Hvad er vigtigt?

Indenfor forskellige temaer pegede deltagerne på følgende emner, der især vedrører øerne:

Tema Udfordringer (i 2040) > <potentielle muligheder
INFRASTRUKTUR/SERVICE:
Bolig Manglende lejeboliger> <Pulje til almene boliger
Transport Utilstrækkelig færgedrift > < Grønne færger og god færgeservice
Sundhed Offentlige besparelser > < Øget digitalisering
Uddannelse Få ø-skoler > < Øget digitalisering kan bringe undervisning tilbage
Energi Potentiale i grøn energi: Tilskud til og muligheder for at skabe grønne øer, eks. 80-100% klimaneutral opvarmning og transport.
Digitalisering/teknologi Dårlige internet- og telefoniforbindelser > < øget digitalisering vil være gevinst ift. sundhed + skole + tilflytning
SOCIAL INKLUSION/ VITALITET:
Mangfoldighed Færre helårsbeboere > < Øget tilflytning som følge af corona, forurening, ændret arbejdsliv mm. Potentielt stærkere lokaldemokrati.
Børnefamilier fraflytter > < Øget prioritering af opvækst i natur og i mindre samfund med trygge og overskuelige rammer giver potentiale for tilflytning.
INDKOMST/BESKÆFTIGELSE/JOBS:
Tilgængelighed Dårlige internet- og telefoniforbindelser > < Corona+ øget digitalisering vil få flere erhvervsaktive til at flytte til, da flere vil arbejde hjemmefra
Svært at drive ø-købmand > < Tilskudsmuligheder + foreningsorganisering
Potentiale i lokal fødevareproduktion
KLIMAÆNDRINGER:
Vandstigninger er en trussel > < Støtte til kystsikring.
Klimaændringer påvirker biodiversitet negativt > < Varme temperaturer = flere turister
Forurening fra færger > < grøn omstilling af færgedriften
MILJØ:
Forurening Naturbeskyttelse og regler > < Naturen tiltrækker tilflyttere og turister
Trussel mod øernes største aktiv: Naturen > < Forurening i byerne vil få flere til at flytte til øerne
Det lokale drikkevand kan være truet / Bæredygtigt eller økologisk landbrug er et mål

Hvor er der potentiale?

Deltagerne fremhævede som fremtidens muligheder for øerne:

 • Digitalisering, fx ift. erhverv, skole og sundhed
 • Udflytning fra byerne, øget bosætning
 • Ændring i arbejdsliv, så flere arbejder mindre/på langdistancen
 • Grøn omstilling
 • Bevarelse af ren natur

Hvad skal der til?

Følgende er nødvendigt ifl. deltagerne, hvis man skal nå målene i 2040:

 • Basal infrastruktur: Gode færgeforbindelser og højhastighedsinternet
 • Rimelige rammevilkår, så øboer har samme rettigheder, for fx plejeydelser, som folk på fastlandet, og ift. mulighed for at bygge boliger, etablere erhverv etc.
 • Tilskudsordninger, fx til erhverv og boliger
 • Sund balance mellem naturbeskyttelse og udvikling, så man fortsat værner om roen, freden og naturen, der er øernes største aktiv – nu og i fremtiden. Samtidig skal regler (fx planlov og strandbeskyttelseslinje) ikke bremse alle udviklingsmuligheder.
 • Lokalt engagement og selvbestemmelse. Godt samarbejde med kommunen
 • Afbureaukratisering
 • Synlighed – både i forhold til politikere på alle niveauer og den generelle befolkning

Engagement og støtte udefra skal gå hånd i hånd også i fremtiden

Workshoppen gav udtryk for en tydelig bevidsthed om øboernes eget ansvar for fremtiden: ”Udvikling af øerne, øget bosætning, mindre forurening og bedre vilkår kommer ikke af sig selv – det skal vi på øerne selv arbejde for!”

Samtidig blev der peget på et behov for hjælp udefra i form af støttemuligheder, lovgivning, der tillader udvikling, samt facilitering af netværk og konsulentfunktioner på tværs af småøerne, fx til hjælp og rådgivning ifb. med etablering af lejeboliger, bredbånd mm.

Øboernes eget engagement og villighed til at arbejde for fællesskabet og prøve nye veje var markant – som så ofte før – og det vil fortsætte!

Workshoppens resultater er sendt til Europa-Kommissionen, og indgår i deres arbejde med en Langsigtet Vision for landdistrikter.

Vil du dykke lidt mere ned i materialet fra workshoppen, så klik her: Uddrag fra workshoppen