Pressemeddelelse

De små øer ønsker trafikal og uddannelsesmæssig ligestilling

Fuldt implementeret Landevejsprincip for færgepassagerer til de små øer og tilskud til unge øboere, der må flytte hjemmefra for at tage en ungdomsuddannelse. Det er de to største ønsker til en ny finanslov fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

I de seneste år har flere småø-kommuner hævet prisen på færgebilletter og forringet færgeservicen med færre afgange og længere sejltid. Det begrundes forskelligt fra kommune til kommune, men en fællesnævner er en presset kommunal økonomi og stigende udgifter til bl.a. brændstof.

”De danske indenrigsfærger, bør ikke ligge under for kommunale spareøvelser og skiftende kommunalpolitiske prioriteringer. Færgerne er småøernes livsnerve og eneste adgangsvej til og fra øen. En stabil og økonomisk overkommelig færgeforbindelse er afgørende for helårslivet på småøerne og for vores erhvervsliv,” siger formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Kirsten Sydendal.

Ved at gennemføre Landevejsprincippet 100%, ligestilles færgepassagerer med rejsende i bil, på cykel og til fods på fastlandet og vigtig infrastruktur, nemlig færgerne, sikres til gavn for øboer, erhvervsliv og de mange danskere og udenlandske turister, som hvert år besøger de danske småøer.

Landevejsprincippet virker

Det har Indenrigsministeriet selv fastslået i en rapport udgivet i 2022, der evaluerer den nuværende tilskudsordning til passager- og godstrafik til landets småøer.

En forenkling af reglerne på området vil samtidig spare økommunerne og Indenrigsministeriet for en masse bureaukrati, når de nuværende, temmelig indviklede, tilskudsordninger skal indrapporteres og kontrolleres.

Unge øboere skal have mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse

Forældre til unge øboere under 18 år, der er nødt til at flytte hjemmefra for at kunne starte på en ungdomsuddannelse, skal have et månedligt tilskud.

Tilskuddet er en hjælp til forældrene til udgifterne til kost og logi for den unge på fastlandet. Tilskuddet bortfalder, når den unge fylder 18 år og kan modtage SU.

Der er p.t. mulighed for at give et sådant tilskud til forældre via det særlige §20 tilskud, som gives til ø-kommuner. Det er dog frivilligt, om kommunen vil give et sådant tilskud, hvilket betyder, at nogle kommuner helt har sparet tilskuddet væk.

”Tilskuddet er vigtigt for at sikre, at alle unge fra småøerne har mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse, lige meget om dine forældre har penge eller ej. I de kommuner, hvor tilskuddet er meget lille, eller hvor det er sparet helt væk, stiller det mange forældrene i en vanskelig situation, hvor kun de, der har råd, kan lade deres børn starte på en uddannelse,” siger Kirsten Sydendal.

Ved at oprette et særligt tilskud med det specifikke formål at støtte unge øboere, sikres de unges mulighed for at starte på en ungdomsuddannelse på lige fod med unge fra fastlandet.

Fakta 

Om Landevejsprincippet

  • Landevejsprincippet er princippet om, at det ikke skal koste mere at sejle med færge, end det gør at køre i bil via landevej.
  • Indenrigsministeriet har udregnet en standardudgift for transport på landevej. Ud fra denne pris, og på baggrund af indberettede passageroplysninger, kompenseres kommuner, så de kan nedsætte prisen på færgebilletter.
  • Udgiften dækkes ikke 1:1, hvilket vil sige, at kommunerne kan vælge at sætte billetpriserne højere for at dække udgiften til færgedrift.

Om tilskud til unge under uddannelse

  • Ø-sammenslutningens forslag vil give forældre ret til et tilskud svarende til den nuværende sats for udeboende SU indtil den unge fylder 18 år og kan modtage SU.
  • Forslagets formål er at ligestille unge øboere under uddannelse økonomisk med øvrige studerende i perioden fra 9. klasses afslutning, til de fylder 18 år
  • Forslaget vil omfatte mellem 50-60 unge fra de danske småøer.

Kontakt

Formand Kirsten Sydendal på mail: ks@danske-smaaoer.dk, tlf.: 24 64 49 44

Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på mail: ls@danske-smaaoer.dk, tlf.: 60 77 13 39.

Evaluering af tilskud til færgetransport
Indenrigsministeriet, august 2022

Se evalueringen her