Småøernes Kommunekonference 2023

Hvert 4. år afholder Ø-sammenslutningen Småøernes Kommunekonference.
Landdistriktsminister Louise Schack Elholm indleder konferencen, som i år har disse temaer:

Færger
I langt de fleste kommuner med småøer er færgen den absolut største miljøsynder. Det er derfor oplagt at kigge på grønnere alternativer, når kommunerne skal opfylde deres del af regeringens 2030 klimamål. Hvordan kommer småøkommunerne bedst muligt i mål med grøn omstilling af færgedriften uden at det betyder nedskæringer i servicen?

Havmiljø
Havmiljøet i de indre danske farvande lider mange steder. Det går ud over både naturen og de mennesker, som lever af havet bl.a. på småøerne. Hvad kan kommunerne og øboerne selv gøre, for at dæmme op for problemerne?

Strategisk-Fysiske Udviklingsplaner
Hvordan kan de nye muligheder i planloven understøtte udviklingen af småøerne?

Hvem kan du møde?
På konferencen deltager politikere og embedsmænd fra småø-kommunerne, Danske Rederier, Green Power Denmark, KL, RealDania, Færgesekretariatet m.fl.

Tid og sted
Konferencen finder sted i Odin Havnepark, Lumbyvej 17F i Odense, mandag den 23. oktober fra kl. 10.00 til 15.30.

Pris
Det koster 470 kr. per person at deltage i konference.
Hver småø og hver småø-kommune har dog to gratis pladser.

Tilmelding
Tilmeld dig via dette link inden den 2. oktober.
Tilmelding til Småøernes Kommunekonference 2023

Program

Morgenmad fra kl. 9.30

10.00   Velkomst v. Kirsten Sydendal

10.10   Tale v. landdistriktsminister Louise Schack Elholm

10.30   Debat om grøn omstilling af småøfærgerne
Moderator: Journalist Karen Lumholt

Debatpanel:
Borgmester i Svendborg, Bo Hansen
Næstfmd. i KLs Klima- og Miljøudvalg, borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs
Vice-adm. direktør Jacob K. Clasen, Danske Rederier
Direktør for dansk e-mobilitet, John Dyrby Paulsen, Green Power Denmark
Sekretariatschef Jan Fritz, Færgesekretariatet
Formand Kirsten Sydendal, Sammenslutningen af Danske Småøer

Opsamling

11.30   Case: Er selvsejlende færger fremtiden for de små øer?
             v. direktør i DanaDynamics Lasse Skriver Møller.

11.45   Case: Havnemestre og kommuner samarbejder om grøn omstilling.
v. havnemester i Faaborg Erik Schmidt og chefskipper Kim Matthiesen.

12.00   Frokost

13.00   Havmiljøet i Danmark
             v. miljøøkonom, professor Niels Vestergaard, SDU

13.30   Case: Havforurening ved Agersø og Omø
v. Agersøbo og medlem af byrådet i Slagelse Kommune Anne Bjergvang

             Debat og opsamling

14.00   Kaffepause

14.30   Strategisk-Fysiske Udviklingsplaner – hvorfor og hvordan
             v. projektchef Henrik Lund, Realdania

15.00   Case: Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Orø
v. formand for Orø Beboerforening Lilian Petersen

             Debat og opsamling

Program slut kl. 15.30