Småøerne holdt sejlende folkemøde

Der var høj sol, livlige debatter og udsigt til Furs molerklinter, da Sammenslutningen af Danske Småøer i år samlede øboere, landspolitikere og andre samarbejdspartnere på dækket af ”Mjølner Fur” for at diskutere, hvordan øernes færger i fremtiden kan blive mere miljøvenlige, og hvad der skal til for, at flere vælger at flytte til øerne.

I stedet for et telt på Bornholm, hvor en lille skare af tilhørere kunne følge med, inviterede Sammenslutningen af Danske Småøer i år til Folkemøde på Fur-færgen og tilbød hele landet at følge med via skærmen. Begivenheden blev sendt live og optaget, så man kan se debatterne på et senere tidspunkt, og undervejs var der også mulighed for at stille spørgsmål via chat og sms.

Dagens første debat handlede om grønne færger, og ordstyrer Erik Wind gik lige til sagen og spurgte panelet:

– Hvor stort et eksperiment skal det være?

Dermed adresserede han mange øboeres bekymring for, at omstillingen til el- eller batteridrift kan betyde, at de risikerer ikke at kunne komme sikkert frem og tilbage mellem ø og fastland.

Både sekretariatsleder i Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen, og klima- og energiordfører for SF, Signe Munk, der til daglig bor på Fur, forstod bekymringen, men Signe Munk lod også forstå, at det her og nu er afgørende at ”banke vores CO2-udledning ned, og fra regeringens side handler det i høj grad om at teste løsninger.

– Der bliver ikke el- og brintfærger efter nytårsaften næste år – men vi skal sætte de her projekter i gang nu, fastslog hun.

Penge til omstilling

Regeringen har afsat en pulje på 200 millioner kroner til grøn omstilling af kommunal færgedrift, men de 150 millioner skal udmøntes allerede i år, og formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, stillede sig tvivlende overfor, om de mange midler kan blive brugt på en fornuftig måde, når pengene skal bruges øjeblikkeligt, og det kræver en betydelig medfinansiering.

– De færreste kommuner har nok færdige, energivenlige færger liggende i skuffen, pointerede hun.

Blandt tilskuerne var furbo og medlem af byrådet i Skive, Betina Bugge, og hun ville gerne have klima- og energiordførerens garanti for, at pengene ikke nødvendigvis skal bruges i 2021 eller 2022 hvis man som kommune blot har et forslag til en grøn færgeløsning.

Signe Munk bekræftede, at ”det er ikke sådan, at det år, man bevilger dem, der skal de forbruges”, og opfordrede samtidig til, at kommunerne kommer i gang med at søge pengene.

– Få nu sendt det ind, som der er. For så kan vi forholde os til det som politikere inde på Christiansborg, og så kan transportministeriet gå i dialog med færgesekretariatet omkring projekterne.  

Flere flytter til øerne

Mens Mjølner pløjede sig videre igennem Limfjorden, begyndte dagens anden debat, der handlede om tilflytningen til øerne. Blandt paneldeltagerne var Marie og Kenneth Ladefoged Andersen, som for nyligt er flyttet til Fur på grund af bl.a. naturen, roen og fællesskabet.

Tegner man udviklingen i befolkningstallene på småøerne siden 1900-tallet viser billedet et fald så stejlt som en sort piste. Fra 10.000 beboere omkring århundredskiftet til ca. 500 for tyve år siden, men indenfor de sidste fem år, stiger kurven svagt. Det giver håb om, at det unge par på Fur er en del af en ny tendens, hvor flere flytter til. En udvikling, som formand for Folketingets Udvalg for Småøer, Lennart Damsbo-Andersen (S), synes at kunne spore.

– Man har fået øjnene op for, at lykken er måske ikke bare at sidde på stenbroen i København og drikke cafe latte, som han sagde.

Stadig barrierer for tilflytning

Formand for Sammenslutningen af Danske Winther pegede på nødvendigheden af, at rammevilkårene på småøerne er i orden, hvis tendensen skal fortsætte. Hun fremhævede usikkerhed om sejlplaner og manglende boliger, som nogle af de største barrierer for, at flere flytter til.

– Det er rigtigt ærgerligt, at der står mange derude og banker på og siger: Her kunne vi faktisk godt tænke os at bo, men der er ingen steder at bo, sagde hun og pegede på bl.a. lempelser i planloven, som en mulig måde at få flere boliger på øerne.

Et forslag Lennart Damsbo-Andersenvar lydhør overfor. Han fortalte, at politikerne har planer om at etablere såkaldte frilandsbyer eller fri-øer, og i den forbindelse kunne en lempelse af reglerne omkring strandbeskyttelseslinjen blive forsøgt.

Efter to timers sejlads og debat vendte paneldeltagere og publikum tilbage til havnen. Mere solbrændte og forhåbentlig også mere oplyste.