Seminar: Kommunalt samarbejde

For Ø-udvalg og beboerforeningsbestyrelser

Seminar om kommunesamarbejde

Hvordan opnår man et godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning?

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer medlemmer af de kommunale ø-udvalg og beboerforeningernes bestyrelser til netværksseminar om det spørgsmål.

På mødet fokuserer vi bl.a. på:

  • Hvordan organiserer øerne hver især samarbejdet med kommunen?
  • Hvilke emner tages op?
  • Hvordan sikrer man, at ø-udvalget høres i relevante sager?

Der vil blive lagt vægt på erfaringsudveksling øerne imellem.

Hvor: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Hvornår: den 25.-26. november 2022. Seminaret starter med frokost fredag kl. 12 og slutter af med frokost lørdag kl. 12.

Pris: Deltagelse koster 150 kr., som dækker deltagelse, ophold og forplejning.

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link: seminar om kommunesamarbejde eller på tlf. 62 51 39 93. Tilmelding senest den 1. oktober.

Indbetal deltagergebyr  til Fynske Bank på konto 0860 – 8159709516. HUSK at skrive dit navn, samt  ordet “kommuneseminar“.

Bemærk! Vi har et ‘no-show’ gebyr: Hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr for opholdsudgifterne på 1.450 kr. (foruden de 150 kr i deltagergebyr).

Program (foreløbigt)

Fredag 25. november

12.00:              Ankomst og Frokost

13.00:              Velkomst og præsentation af SaDS

13.15                Ø-runden – hver ø præsenterer deltagere og ø-udvalg

–        Organisering, type af udvalg

–        Valgmetode

–        Arbejdsområder og emner – er ø-udvalget tillagt kompetence inden for nogle områder?

–        Involvering/orientering om udvalgets arbejde ift. øboere

Medbring gerne forretningsorden og årshjul mv.

15.00:               Kaffe og kage

15.30                Samarbejde på godt og ondt

Oplæg ved Roger Buch, Ph.D., cand.scient.pol, Danmarks Journalisthøjskole

“Borgerinddragelse og det gode samarbejde med politikere og administration i kommunen.”

16.30

–        Samarbejde med Ø-udvalget/øerne – set fra en politikers side

–        Samarbejde med politikere og embedsfolk – set fra Ø-udvalgets side

–        Erfaringsudveksling

17.30                Pause

18.00               Middag

19.15                 Relation og samarbejde mellem beboerforening og Ø-udvalg

20.15:               Hygge og socialt samvær

Lørdag 26. november

7.30 – 8.45       Morgenmad og udtjekning

9.00 – 9.10      Samling

9.10 – 10:         Sådan får man sit budskab igennem

10.15 – 11.00    Aktuelle temaer:

–        Hvad er op og ned i de kommunale tilskud til færger mm.

–        Sundhed

–        Boliger og bopælspligt

–        Ø-handle- og visionsplaner

12.00:                Frokost og afrejse

Programmet er foreløbigt, og der tages forbehold for ændringer!