Seminar for ø-udvalg om samarbejdet med kommunen

For Ø-udvalg og beboerforeningsbestyrelser

Seminar om kommunesamarbejde

Hvordan opnår man et godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning?

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer øbo-medlemmer af de kommunale ø-udvalg og beboerforeningernes bestyrelser til netværksseminar om det spørgsmål.

På mødet fokuserer vi bl.a. på:

  • Hvordan organiserer øerne hver især samarbejdet med kommunen?
  • Hvilke emner tages op?
  • Hvordan sikrer man, at ø-udvalget høres i relevante sager?

Der vil blive lagt vægt på erfaringsudveksling øerne imellem.

Hvor: Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Hvornår: den 25.-26. november 2022. Seminaret starter med frokost fredag kl. 12 og slutter af med frokost lørdag kl. 12.

Pris: Deltagelse koster 150 kr., som dækker deltagelse, ophold og forplejning.

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link: seminar om kommunesamarbejde eller på tlf. 62 51 39 93. Tilmelding senest den 10. oktober.

Indbetal deltagergebyr  til Fynske Bank på konto 0860 – 8159709516. HUSK at skrive dit navn, samt  ordet “kommuneseminar“.

Bemærk! Vi har et ‘no-show’ gebyr: Hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr for opholdsudgifterne på 1.450 kr. (foruden de 150 kr i deltagergebyr).

Program

Fredag 25. november

12.00: Ankomst og Frokost

13.00: Velkomst og præsentation af SaDS

13.15: Øerne rundt – hver ø præsenterer deltagere og ø-udvalg

Medbring gerne forretningsorden, evt. årshjul mv.
– Organisering, type af udvalg
– Valgmetode
– Arbejdsområder og emner
– Involvering/orientering om udvalgets arbejde ift. øboere

15.00: Kaffe og kage

15.30: Oplæg ved Roger Buch, Ph.D., cand.scient.pol, Danmarks Journalisthøjskole
“Borgerinddragelse og det gode samarbejde med politikere og administration i kommunen”

16.30: Samarbejdet i praksis

– Samarbejde med Ø-udvalget/øerne – set fra en politikers side v. Steen Olsen, Slagelse
– Samarbejde med politikere og embedsfolk – set fra Ø-udvalgets side
– Erfaringsudveksling

17.30: Pause

18.00: Middag

19.15: Relation og samarbejde mellem beboerforening og Ø-udvalg

20.15: Hygge og socialt samvær

Lørdag 26. november

7.30: Morgenmad og udtjekning

9.00: Samling

9.10: Oplæg ved journalist, forfatter og strategisk kommunikatør Connie Dyrløv
”Sådan får man sit budskab igennem og bliver hørt”

10.15: Workshop: Ø-handle- og visionsplaner: Hvorfor og hvordan?

11.00: Pause

11.15: Orientering om færgetilskud

12.00: Frokost og afrejse

Der tages forbehold for ændringer!