Fremtiden for de små ø-vandværker

Webinar 12. april 2021

Hvordan står det til, på de små øer, der har egne vandværker?

Det var omdrejningspunktet på Sammenslutningen af Danske Småøers virtuelle netværksseminar for vandværker den 12. april 2021

Vandværkernes formål er at levere godt vand til forbrugerne. Men i takt med, at der bliver mere og mere regulering i branchen, bliver der også flere og flere opgaver for bestyrelserne.

Bestyrelsens ansvar og pligter

Camilla Falk fra Danske Vandværker kom med gode råd i sit oplæg om vandværksbestyrelsernes arbejde, ansvar og pligter.

Se video af Camilla Falks oplæg her: Camilla Falk, Vandværksbestyrelser

Se Camilla Falks præsentation her: Vandværksbestyrelser: Ansvar og pligter.pdf        – se video af oplægget her i højre side

Danske Vandværker har udgivet en lille håndbog med et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Her er bl.a. konkrete anbefalinger om ejerskab, organisering, honorering mm. Læs mere her: Kodeks for vandværksbestyrelser, Danske Vandvæker

Danske Vandværker har også lavet skabeloner til årshjul for vandværkerne, der kan findes og downloades her: Vandværkernes årshjul

Grundvandsbeskyttelse

Brian B. Thomsen fra  Slagelse Kommunes Center for Miljø, Plan og Teknik kom i sit oplæg om grundvandsbeskyttelse ind på regler for landbrugsdrift og afstandskrav. Og specifikt for småøernes vandværker på overvejelser ift. indvinding af grundvand, hvor man kan risikere saltvandsindtrængning.

Find præsentationen her: Grundvandsbeskyttelse. Et er lov – noget andet er nødvendighed         – se video af oplægget her i højre side

Vandprøver

I sit næste oplæg gennemgik Brian Thomsen, hvor i anlægget vandprøverne tages, hvad der kontrolleres for samt hvad, der er vigtigt at holde øje med – ikke mindst forebyggende.

Find præsentationen her: Vandprøver. Forstå dem og brug dem forebyggende           – se video af oplægget her i højre side

Kan man rense sig ud af problemet?

På Aarø og Sejerø har man installeret henholdsvis kulfilteranslæg og afsaltningsanlæg. Det fortalte øboere her fra om. Find deres oplæg her:

Svend Aage Hansen, Aarø vandværk: Kulfilteranlæg, Aarø Vandværk    Bilag til oplæget: Aarø Vandværk, bilag 

Peter Rasmussen, Sejerø Vandværk: Afsaltningsanlæg, Sejerø Vandværk

Skal der politiske tiltag til?

I den afsluttende debat drøftede deltagerne om der er nogle politiske tiltag, der er nødvendige for de små ø-vandværker. Der blev bl.a. peget på følgende tiltag:

  • at der oprettes en vandfond eller lign. støtteordning for de små vandværker
  • at der etableres rabatordninger på prøvetagning – evt. en fælles ordning for småøerne
  • at der etableres flere værktøjer/tiltag til beskyttelse af grundvand på småøerne. Et eksempel kunne være yderligere støtte til landbrug, der dyrkes pesticidfrit, på en småø

Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder videre med de idéer, der fremkom på seminaret.

Se video af Camilla Falks oplæg her: At være vandværksbestyrelse
Se video af Brian Thomsens oplæg her: Grundvandsbeskyttelse. Et er lov – noget andet er nødvendighed
Se video af Brian Thomsens oplæg her: Vandprøver – Forstå dem og brug dem forebyggende