Repræsentantskabsmøde 2022

Årets Repræsentantskabsmøde finder sted den 4. – 6. november på Hotel Vissenbjerg Storkro på Fyn.

Der indbydes i alt to øboere fra hver ø til at deltage i repræsentantskabsmødet:
Ø-repræsentanten i Sammenslutningen af Danske Småøer og én mere.
Hvis ø-repræsentanten er forhindret i at komme, er beboerforeningen naturligvis velkommen til at sende en anden repræsentant.

Repræsentantskabsmødet er en oplagt mulighed for at introducere ’nye’ øboere til Ø-sammenslutningens arbejde og til at netværke småøerne imellem.

Tilmelding

Invitationer med tilmeldingsblanket sendes direkte til alle Ø-repræsentanter og beboerforeningsformænd.
Tilmeldingsfrist er mandag den 10. oktober 2022

Program

Foredrag
Fredag aften skal vi høre et spændende foredrag om landbrugets historie i Danmark fra familielandbrug til specialiseret virksomhed.

Ø-runden
Lørdag formiddag tager vi traditionen tro en runde til alle øerne. Hver ø-repræsentant aflægger en kort beretning om status på deres egen ø.

Formandens halve time
Kirsten Sydendal fortæller i formandens halve time om Ø-sammenslutningens holdninger og arbejde og tager aktuelle småø-emner op.

Oplæg og diskussion
Lørdag eftermiddag står i landbrugets tegn. Medforfatter Mette Meldgaard fortæller om den rapport, som Ø-sammenslutningen har fået udarbejdet om landbruget på småøerne. Direktør i Dansk Økologisk Jordbrugsfond, Kim Quist og jordfordelingskonsulent Erik Steen Kristensen fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fortæller om forskellige scenarier og muligheder for landbruget nu og i fremtiden.

Vi slutter dagen af med en diskussion om hvilke anbefalinger Ø-sammenslutningen skal tage med i det videre arbejde med landbrug på småøerne.

Ny LAG og færger
Søndag fortæller Jan Fritz Hansen fra færgesekretariatet om nyt vedrørende færger. Derefter præsenterer vi bestyrelsen for den nye LAG for småøerne.

Vi håber, at så mange øer som muligt har lyst og lejlighed til at deltage i årets repræsentantskabsmøde!