Regeringen foreslår fuldt Landevejsprincip

Sammenslutningen af Danske Småøer glæder sig over nyt regeringsforslag, der vil indføre fuldt Landevejsprincip.

Regeringen har stillet forslag om, at der skal afsættes penge i finansloven for 2024 til at indføre Landevejsprincip hele året for færgeruter til bl.a. de danske småøer.

”Vi er utroligt glade for, at politikerne har lyttet til de små øer og nu vil gennemføre et fuldt Landevejsprincip. Det er noget, vi har arbejdet målrettet for, lige siden det delvise Landevejsprincip blev indført og det vil få stor betydning for de små øers fortsatte udviklingsmuligheder,” siger formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Kirsten Sydendal og fortsætter:

” Ved at gennemføre Landevejsprincippet 100% ligestilles færgepassagerer med rejsende i bil, på cykel og til fods på fastlandet og vigtig infrastruktur, nemlig færgerne, sikres til gavn for øboer, erhvervsliv og de mange danskere og udenlandske turister, som hvert år besøger de danske småøer.”

Landevejsprincippet virker

Det har Indenrigsministeriet selv fastslået i en rapport udgivet i 2022, der evaluerer den nuværende tilskudsordning til passager- og godstrafik til landets småøer.

Siden Landevejsprincippet blev lanceret i august 2016 med midler til at sænke færgepriserne i 46 uger om året, har Ø-sammenslutningen dog gjort opmærksom på, at midlerne ikke rakte til den forventede prisreduktion i perioden.

Foreningen har arbejdet for at få afsat flere midler og få indført landevejsprincippet hele året. Det skal nu vise sig, om der med forslaget er midler nok til rent faktisk at nedsætte passagertaksterne på færgerne året rundt, så det svarer til Landevejsprincippet.

I de seneste år har flere småø-kommuner desuden hævet prisen på færgebilletter og forringet færgeservicen med færre afgange og længere sejltid. Det begrundes forskelligt fra kommune til kommune, men en fællesnævner er en presset kommunal økonomi og stigende udgifter til bl.a. brændstof.

” Regeringens forslag er et godt og længe ventet skridt på vejen, men det er ikke gjort alene med billigere priser.  Vi skal også sikre at færgeservicen ikke forringes – at færgerne rent faktisk sejler – og vi står et virkelig kritisk sted lige nu. Især når det gælder spørgsmålet om, hvordan vores kommuner får råd til nye, grønne færger.”

Fakta om Landevejsprincippet

  • Landevejsprincippet er princippet om, at det ikke skal koste mere at sejle med færge, end det gør at køre i bil via landevej.
  • Indenrigsministeriet har udregnet en standardudgift for transport på landevej. Ud fra denne pris, og på baggrund af indberettede passageroplysninger, kompenseres kommuner, så de kan nedsætte prisen på færgebilletter.

Kontakt

Formand Kirsten Sydendal på mail: ks@danske-smaaoer.dk, tlf.: 24 64 49 44

Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på mail: ls@danske-smaaoer.dk, tlf.: 60 77 13 39.

Evaluering af tilskud til færgetransport
Indenrigsministeriet, august 2022

Se evalueringen her